Friedrich Engels
Doğanın
Diyalektiği


1873-1883 yılları arasında yazıldı.
İlk kez Archiw K. Marksa i F. Engelsa. Kniga wtorajaj, Moskau - Leningrad 1925'de yayınlandı.

[Türkçe çevirisi, Friedrich Engels'in Dialektik der Natur (1876-1878) adlı yapıtını, Almanca aslından (Dietz Verlag, Berlin 1961) ve "Sunuş" ile "Açıklayıcı Notlar"ı İngilizce baskısından (Dialectics of Nature, Progress Publishers, Moscow 1964) Arif Gelen dilimize çevirmiş ve kitap, Doğanın Diyalektiği adı ile, Sol Yayınları tarafından Nisan 1979 (Birinci Baskı: Kasım 1970; İkinci Baskı: Mart 1975; Üçüncü Baskı: Ocak 1977) tarihinde Ankara'da bastırılmıştır.]

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
e-posta:
Kurtuluş-Cephesi DergisiİÇİNDEKİLER

7

Sunuş

DOĞANIN DİYALEKTİĞİ
29

31

[Plan Anaçizgileri]

31

[Genel Planın Anaçizgileri]

32

[Kısım Planının Anaçizgileri]

[MAKALELER]
33

35

Giriş

59

[Anti]-Dühring'e Eski Önsöz. Diyalektik Üzerine

71

Ruhlar Aleminde Doğabilim

85

Diyalektik

94

Hareketin Temel Biçimleri

115

Hareketin Ölçüsü. – İş

134

Gel-Git Sürtünmesi. Kant ve Thompson – Tait

134

        Dünyanın Dönüşü ve Ayçekimi

142

Isı

148

Elektrik

216

Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü

[NOTLAR VE PARÇALAR]
233

235

[Bilim Tarihinden]

237

        Eskilerin Doğa Görüşü [Hegel Geschichte der Philosophie. Cilt 1 – Yunan Felsefesi]

210

        300 Yılı Dolaylarında Eski Dünyanın Sonundaki Durumla 1453'te Ortaçağın Sonu Arasındaki Fark

245

        Tarihsel Malzeme. – İcatlar

246

        Tarihsel Malzeme

249

        "Feuerbach"tan Çıkarılan Kısım

257

[Doğabilim ve Felsefe]

257

        Büchner

268

[Diyalektik]

268

        [A) Diyalektiğin Genel Sorunları. Diyalektiğin Temel Yasaları.]

276

                Raslantı ve Zorunluluk

281

                Hegel, Logik, Cilt 1

282

        [B) Diyalektik Mantık ve Bilgi Teorisi. "Bilginin Sınırları" Üzerine]

283 

                [Yargıların Sınıflandırılması Üzerine]

295

                Nägeli'nin Sonsuzu Anlama Yeteneksizliği

308

[Maddenin Hareket Biçimleri. Bilimlerin Sınıflandırılması]

319

        "Mekanik" Doğa Anlayışı Üzerine

326

[Matematik]

337

        Gerçek Dünyada Matematiksel Sonsuzun İlkörnekleri Üzerine

337

                Düşünce ve Varlığın Uyumu. – Matematikte Sonsuz

346

[Mekanik ve Gökbilim]

348

        Mädler, Sabit Yıldızlar

354

[Fizik]

372

[Kimya]

375

[Biyoloji]

378

        Moriz Wagner, Naturwissenschaftliche Streitfragen, I.

396

[Dosyaların Başlıkları ve İçindekiler Listesi]

EKLER
397

399

Bölümlerin ve Tamamlanmamış Parçaların Kronolojik Listesi

404

Açıklayıcı Notlar

443

Adlar Dizini

455

Kaynaklar Dizini

455

1. Yazarlar

462

2. Gazete ve Dergiler

463

Konu Dizini  
Sayfa başına gidiş