V. İ. LENİN - Yapıtlar                                                           Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası


e-posta:
Kurtuluş-Cephesi Dergisi

V. İ. LENİN
Yapıtlar
E-Kitap (epub)
Özgün Formatlarıyla (pdf)
Felsefe Ansiklopedisi
Tüm Kitapların Listesi


Mahir Çayan
THKP-C/HDÖ
Kurtuluş-Cephe
Kurtuluş Cephesi Dergileri
Eriş Yayınları
Marks-Engels Arşivi
V. İ. Lenin Arşivi
J. Stalin Arşivi
Mao Zedung Arşivi
Giap/Che Guevara Arşivi
Ekonomi-Politik ve Felsefe


F e l s e f e   D e f t e r l e r i
Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi
"Halkın Dostları" Kimlerdir?
Tarımda Kapitalizm
      Tarımda Kapitalizm
      Tarım Sorunu ve "Marx'ın Eleştirmenleri"
Tarım Sorunları-I
İşçi Sınıfı ve Köylülük
Rus Sosyal-Demokrasisinin Tarım Programı
Nereden Başlamalı?
N e   Y a p m a l ı?
Devrimci Maceracılık
Bir Yoldaşa Mektup
Yoksul Köylülere
B i r   A d ı m   İ l e r i,   İ k i   A d ı m   G e r i
Küçük-Burjuva Sosyalizmi ve Proleter Sosyalizmi
İ k i T a k t i k (Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği)
Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı
Sosyalizm ve Din
Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler
Gerilla Savaşı
Guerrilla Warfare [English]
M a t e r y a l i z m  ve  A m p i r y o k r i t i s i z m
Diyalektik Sorun Üzerine
On The Question of Dialectics [English]
Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu
Rusya'da Parti-İçi Savaşımın Tarihsel Anlamı
Avrupa İşçi Hareketi İçindeki Ayrılıklar
Marksizmin Tarihsel Gelişmesinin Bazı Özellikleri
Bir Yasalcı ile Bir Tasfiyecilik-Karşıtı Arasında Konuşma
Rus Sosyal-Demokrat Hareketi İçindeki Reformculuk
Yasadışı Parti ve Yasal Eylem
İşçi Sınıfı ve Yeni-Maltusçuluk
Ulusal Sorun Üzerine Tezler
"Ulusal-Kültürel" Özerklik
İncelmiş Bir Ulusalcılıkla İşçilerin Yozlaştırılması
Ölü Şovenizm, Yaşayan Sosyalizm
Karl Marks
Karl Marx [English]
Friedrich Engels
Friedrich Engels [English]
Sosyalizm ve Savaş
Sosyal-Şovenistlerin Safsataları
Platonik Enternasyonalizmin Çöküşü
Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Üzerine
Devrimci Proletarya ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı
Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
      RSDİP'nin Ulusal Programı
      Ulusal Sorun Üzerine Eleştirici Notlar
      Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Etme Hakkı
      Büyük-Rus Ulusal Gururu Üzerine
      Ulusal Politika Üzerine
      Sosyalist Devrim ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (Tezler)
      Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı Üzerine Bir Tartışmanın Özeti
      Ulusal Sorun Üzerine Söylev
      Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezlerin İlk Tasarısı
      Uluslar ve Sömürgeler Komisyonunun Raporu
      ["Özerkleştirme" Üzerine Notlar]
Alman Şovenizmi ile Alman-Olmayan Şovenizm
E m p e r y a l i z m, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması
Proletarya Devriminin Askeri Programı
Emperyalizm ve Sosyalizmdeki Bölünme
Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm
Nisan Tezleri
N i s a n   T e z l e r i   ve   E k i m   D e v r i m i
Marksizm ve Ayaklanma
Marxism and Insurrection [English]
D e v l e t  v e  D e v r i m
Kâhince Sözler
Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky
      Oportünizm ve İkinci Enternasyonalin Çöküşü
      II. Enternasyonalin İflası (Batkısı)
      Kurucu Meclis Üzerine Tezler
      Vandervelde'in Devlet Üzerine Yeni Bir Kitabı
      Proleter Devrim ve Dönek Kautsky
D e v l e t
Üçüncü Enternasyonal ve Tarihteki Yeri
Proletarya Diktatörlüğü Döneminde Ekonomi-Politika
Ulusal ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezler
"S o l"   K o m ü n i z m: Bir Çocukluk Hastalığı
Aynî Vergi Üzerine
Az Olsun, Temiz Olsun
Marx-Engels-Marksizm
Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları
      Programımızda Ulusal Sorun
      Ulusal Sorun Üzerine Bir Konferans İçin Tezler
Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü
Marks-Engels-Lenin: K a d ı n ve A i l e


Ana sayfaya Dönüş

1895-1916 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:38]
1899 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:3]
1894 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:1]
1899-1901
1899 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:4]
1901 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:5]
-
-
1902 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:6]
1901 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:5]
1902 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:5]
1902 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:6]
1902 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:6]
1903 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:6]
1904 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:7]
1905 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:9]
1905 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:9]
1905 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:10
1906 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:10]
1906 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:11]
1895 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:11]
1895 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:11]
1906 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:14]
1915 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:38]
1915 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:38]
1910 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:15]
1910 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:16]
1910 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:16]
1910 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:17]
1911 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:17]
1911 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:17]
1912 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:18]
1913 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:19]
1913 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:19]
1914 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:19]
1914 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:20]
1915 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:21]
1915 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:21]
1915 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:21]
1895 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:2]
1895 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:2]
1915 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:21]
1915 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:21]
1915 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:21]
1915 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:21]
1914 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:20]
1913
1913 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:19]
1913 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:20]
1914 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:20]
1914 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:21]
1914 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:20]
1916 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:22]
1916 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:22]
1917 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:24]
1920 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:31]
1920 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:31]
1922 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:36]
1916 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:22]
1916 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:22]
1916 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:23]
1916 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:23]
1916 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:23]
1917 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:24]
1917 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:24]
1917 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:26]
1917 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:26]
1917 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:25]
1918 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:27]
1918
1916 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:22]
1915 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:21]
1917 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:26]
1919 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:28]
1918 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:28]
1919 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:29]
1919 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:29]
1919 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:30]
1920 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:31]
1920 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:31]
1921 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:32]
1923 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:33]
-
-
1903 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:6]
1914 [V.İ.Lenin, Collected Works, Cilt:41]
-
-