Marks-Engels-Lenin
K a d ı n ve A i l e
[Marks, Engels ve Lenin'in Über Die Frau und die Familie (Verlag für die Frau, Leipzig 1976) adlı derleme yapıtını, Almancasından Öner Ünalan dilimize çevirmiş ve kitap Kadın ve Aile adı ile Sol Yayınları tarafından; Kasım 1992 (Birinci baskı: Haziran 1979; ikinci Baskı: Nisan 1989), tarihinde, Ankara'da Kurtuluş Basımevi'nde bastırılmıştır.]

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. kurcep@gmx.netİÇİNDEKİLER

7 Giriş, Joachim Müller
10 Kadınların Klasiklere Borçlu Oldukları Şey, Clara Zetkin
13 Uzlaşmaz-Karşıt Sınıflı Toplumlarda Çalışan Kadının Ezilmesi ve Sömürülmesi Üzerine
13       Kapitalist Sanayide Kadın Emeği
79       Kapitalist Tarımda Kadın Emeği
90       Sınıf Savaşımında Kadınlar
97 Kadının Hak Eşitliği ve Özgürleşmesi Üzerine
134 Aşk, Evlilik ve Aile Üzerine
185 Sosyalizm/Komünizmde Kadının Kurtuluşu
208 Lenin'den Anılar. Clara ZetkinSayfa başına gidiş