ERİŞ YAYINLARI                                                                 Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcep@gmx.net

ERİŞ YAYINLARI
e-kitap (.epub)

Özgün Formatlarıyla (pdf)
Tüm Kitapların Listesi
Mahir Çayan
THKP-C/HDÖ
Kurtuluş-Cephe
Kurtuluş Cephesi Dergileri
Eriş Yayınları
Marks-Engels Arşivi
V. İ. Lenin Arşivi
J. Stalin Arşivi
Mao Zedung Arşivi
Giap/Che Guevara Arşivi
Ekonomi-Politik ve Felsefe


Marks-Engels: K u t s a l  A i l e ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi
Marks-Engels: Alman İdeolojisi
Karl Marks:    K a p i t a l, I. Cilt
Karl Marks:    K a p i t a l, II. Cilt
Karl Marks:    K a p i t a l, III. Cilt
Karl Marks:    Fransa'da Sınıf Savaşımları (1848-1850)
Karl Marks:    Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i
Karl Marks:    Fransa'da İç Savaş
Karl Marks:    Yahudi Sorunu
F. Engels: A n t i-D u h r i n g
F. Engels: Doğanın Diyalektiği
F. Engels: Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
F. Engels: Tarihte Zorun Rolü
Marks-Engels: Seçme  Y a z ı ş m a l a r 1
Marks-Engels: Seçme  Y a z ı ş m a l a r 2
V. İ. Lenin:    Ne Yapmalı?
V. İ. Lenin:    M a t e r y a l i z m  ve  A m p i r y o k r i t i s i z m
V. İ. Lenin:    Din Üzerine
V. İ. Lenin:    Devlet ve Devrim
Mahir Çayan:   Kesintisiz Devrim I
Mahir Çayan:   Kesintisiz Devrim II-III
İlker Akman:    Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz
THKP-C/HDÖ:    Gramsci Üzerine
THKP-C/HDÖ:    Revizyonizmin Revizyonu
THKP-C/HDÖ:    Türkiye Devriminin Acil Sorunları-I
THKP-C/HDÖ:    THKP ve THKC Devrim Programları
Pomeroy:    Marksizm ve Gerilla Savaşı
Marighella:    Şehir Gerillasının Elkitabı


Ana sayfaya Dönüş