e-posta:
Kurtuluş-Cephesi Dergisi
Felsefenin Temel İlkeleri ve Ekonomi-Politik               Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası
EKONOMİ-POLİTİK
VE FELSEFE

Yazılar:
E-Kitap (epub)
Özgün Formatlarıyla (pdf)
Felsefe Ansiklopedisi
Tüm Kitapların Listesi
Mahir Çayan
THKP-C/HDÖ
Kurtuluş-Cephe
Kurtuluş Cephesi Dergileri
Eriş Yayınları
Marks-Engels Arşivi
V. İ. Lenin Arşivi
J. Stalin Arşivi
Mao Zedung Arşivi
Giap/Che Guevara Arşivi
Ekonomi-Politik ve FelsefeG. POLİTZER
Felsefenin Başlangıç İlkeleri
Felsefenin Temel İlkeleri

NİKİTİN
Ekonomi Politik

Paul A. BARAN
Büyümenin Ekonomi Politiği

Paul. SWEEZY
Kapitalist Gelişim Teorisi

Zubritski, Mitropolski, Kerov...
İlkel, Köleci ve Feodal Toplum
Kapitalist Toplum

O. HANÇERLİOĞLU
Felsefe Ansiklopedisi
Düşünce Tarihi

MAKSİM GORKİ
Küçük-Burjuva İdeolojisinin Eleştirisi

TİB Broşürleri
Günümüzde Emperyalist Sömürü Mekanizması (TİB Yayınları, No: 9)
Gelir Dağılımı (TİB Resimli Eğitim Dizisi-8)
Türkiye'de Kadının Sosyo-Ekonomik Durumu (TİB Yayınları, No: 13)

Ana sayfaya Dönüş