William J. Pomeroy
Marksizm ve Gerilla Savaşı[Türkçesi: William J. Pomeroy, Marksizm ve Gerilla Savaşı, Belge Yayınları, Eylül 1992, Birinci Baskı]

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. kurcep@gmx.netİ Ç İ N D E K İ L E R

   

Giriş, William J. Pomeroy

 

5

Kısım I
Tarihsel Temel
49

 

1.

Karl Marks ve Friedrich Engels,

Ayaklanma Sanatı

51

 

2.

Karl Marks,

İspanya'da Gerilla Savaşı

52

 

3.

Friedrich Engels,

Gerilla Savaşı Üzerine

57

 

4.

Karl Marks,

Paris Komünü

62

 

5.

Friedrich Engels,

Güç Teorisi

65

 

6.

Friedrich Engels,

Barikat Taktikleri

72

 

7.

V. İ. Lenin,

Devrimci Ordu ve Devrimci Hükümet

78

 

8.

V. İ. Lenin, Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler

82

 

9.

V. İ. Lenin, Gerilla Savaşı

92

 

10.

V. İ. Lenin, Komün'den Alınacak Dersler

103

 

11.

V. İ. Lenin, 1905 Devriminde Silahlı Mücadele

109

 

12.

V. İ. Lenin, İrlanda Ayaklanması

113

 

13.

V. İ. Lenin, Emperyalizme Karşı Ulusal Savaşlar

119

 

14.

V. İ. Lenin, Marksizm ve Ayaklanma

122

 

15.

V. İ. Lenin, Doğu Halklarının Kurtuluşu

129


Kısım II
Çağdaş Teori ve Pratik
135

I. Sovyetler Birliği  

137

 

1.

I. Minz,

İç Savaşta Gerillalar

138

 

2.

A. Fyodorov,

İkinci Dünya Savaşında Sovyet Partizanları

143

II. Avrupa  

154

 

1.

James Connoly,

Sokak Savaşı

155

 

2.

Enrique Lister,

İspanya'da Gerilla Savaşı (1939-1951)

158

 

3.

J. Broz Tito,

Yugoslav Kurtuluş Mücadelesinin Belirli Özellikleri

169

 

4.

J. Broz Tito, Parti ve Kurtuluş Ordusu

175

 

5.

Fernand Grenier,

II. Dünya Savaşında Fransız Partizanları

178

 

6.

E. Joannides,

Nazi İşgaline Karşı Yunan Direnme Hareketi

183

 

7.

Zizis Zografos,

Yunan İç Savaşından Alınacak Dersler

187

III. Çin

 

196

 

1.

Mao Tse-Tung,

Askeri Sorun

197

 

2.

Mao Tse-Tung,

Salt Askeri Görüş Açısı Üzerine

206

 

3.

Mao Tse-Tung,

Çin Devrimci Savaşının Öz Çizgileri

210

 

4.

Mao Tse-Tung,

Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Üs Bölgeleri

218

 

5.

Lin Piao,

Mao Tse-Tung Yoldaşın Halk Savaşı Teorisinin Uluslar arası Önemi

232

IV. Güneydoğu Asya

 

240

 

1.

Ho Chi Minh,

Ulusal Kurtuluş İçin Vietnam Propaganda Ünitesi Kurma Talimatnamesi

244

 

2.

Vo Nguyen Giap,

Ağustos 1945 Genel Ayaklanması

246

 

3.

Vo Nguyen Giap, Fransız Emperyalizmine Karşı Direnme Savaşı

252

 

4.

Le Duan,

Devrimci Savaşta Siyasal ve Askeri Güçler

270

 

5.

Wilfred G. Burchett,

Halk Savaşında "Özsavunma" Merkezleri

273

 

6.

Filipinler:

Hukbalahap ve Kitle İçinde Dayanağı

279

 

7.

Jorge Maravilla,

Filipinlerde Savaş Sonrası Huk

291

 

8.

Endonezya,

Barışçı Olan ve Olmayan Yollar

297

V. Afrika

 

303

 

1.

Cezayir:

Silahlı Mücadelenin Özellikleri

306

 

2.

Beşir Hacı Ali,

Cezayir Kurtuluş Mücadelesinden Alınacak Dersler

313

 

3.

Amilcar Cabral,

Ulusal Kurtuluş ve Toplumsal Yapı

322

 

4.

Güney Afrika:

Devrimci Yol

333

 

5.

Kwame Nkrumah,

Afrika'nın Kurtuluşu İçin Siyasal-Askeri Strateji

341

VI. Latin-Amerika  

348

 

1.

Ernesto Che Guevara,

Küba Devriminden Alınacak Dersler

356

 

2.

Ernesto Che Guevara, Gerilla Nedir?

359

 

3.

OLAS,

Genel Bildiri

362

 

4.

Fidel Castro,

OLAS Kongresi Söylevi

368

 

5.

Regis Debray,

Devrimde Devrim mi?

371

 

6.

Juan Rodriguez,

Venezüella: Barışçı Olmayan Yol

379

 

7.

Kolombiya:

Gerilla Hareketi Üzerine Tezler

384

 

8.

Alberto Gomez,

Kolombiya'daki Devrimci Silahlı Mücadele Ayracı

388

 

9.

Jose Manuel Fortuny,

Guatemala'da Devrimci Taktikler

393

 

10.

Jose Cuello ve Asdrubal Donimquez

Latin-Amerika Devrimine Dominiklilerin Bakışı

398

 

11.

Luis Corvalan,

Latin-Amerika'da Anti-Emperyalist İttifak

405

VII. Amerika Birleşik Devletleri

 

409

   

Henry Winston,

Amerikalıların Özgürlüğü İçin Devrimci Mücadele

410
Sayfa başına gidiş