KARL MARKS
Kutsal Aile
Ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi
Bruno Bauer ve Hempalarına KarşıKarl Marx-Friedrich Engels'in Die heilige Familie, oder, Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer und Konsorten (1845) adlı yapıtı Fransızcasından (La sainte famille, ou critique de la critique, Editions sociales, Paris 1969) dilimize çevrildi ve kitap Kutsal Aile ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi – Bruno Bauer ve Hempalarına Karşı adı ile Sol Yayınları tarafından Ekim 1976 tarihinde yayınlandı.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
e-posta: Kurtuluş-Cephesi Dergisi
İ Ç İ N D E K İ L E R

10 Sunuş, Gilbert Badia
KUTSAL AİLE
19 Önsöz, F. Engels, K. Marx
21 BİRİNCİ BÖLÜM. – “Bir Ciltçi Ustası Çizgileri Altında Eleştirel Eleştiri” ya da Bay Reichardt Tarafından Kişileştirilen Eleştirel Eleştiri, Friedrich Engels
25 İKİNCİ BÖLÜM. – Bir “Uncu”nun Çizgileri Altında “Eleştirel Eleştiri” ya da Bay Jules Faucher Tarafından Kişileştirilen Eleştirel Eleştiri, Friedrich Engels
32 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. – “Eleştirel Eleştirinin Derinliği” ya da Bay J. (Jungnitz?) Tarafından Kişileştirilen Eleştirel Eleştiri, Friedrich Engels
35 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. – “Bilginin Dinginliği Çizgileri Altında Eleştirel Eleştiri” ya da Bay Edgar Tarafından Kişileştirilen Eleştirel Eleştiri
35         I. Flora Tristan’ın “İşçi Birliği”, Friedrich Engels
37         II. Orospular Konusunda Béraud, Friedrich Engels
37         III. Sevgi, Karl Marx
42         IV. Proudhon, Karl Marx
42                 Özellik Belirten Çeviri nº 1
54                 Eleştirel Yan Not nº 1
59                 Eleştirel Yan Not nº 2
64                 Özellik Belirten Çeviri nº 2
65                 Eleştirel Yan Not nº 3
71                 Özellik Belirten Çeviri nº 3
79                 Eleştirel Yan Not nº 4
82                 Özellik Belirten Çeviri nº 4
83                 Eleştirel Yan Not nº 5
88 BEŞİNCİ BÖLÜM. – “Gizemler Tüccarı Çizgileri Altında Eleştirel Eleştiri” ya da Bay Szeliga Tarafından Kişileştirilen Eleştirel Eleştiri, Karl Marx
89         I. “Uygarlıktaki Barbarlığın Gizemi” ile “Devletteki Hukuk Yokluğunun Gizemi”
92         II. “Kurgusal Kurgunun Gizemi”
98         III. “Kültürlü Toplumun Gizemi”
110         IV. “Dürüstlük ve Sofuluğun Gizemi”
113         V. “Gizem Alaydır”
118         VI. Rigolette
120         VII. “Paris’in Gizemleri”nin Dünyası
122 ALTINCI BÖLÜM. – “Mutlak Eleştirel Eleştiri”, ya da Bay Bruno Tarafından Kişileştirilen Eleştirel Eleştiri
122         I. Mutlak Eleştirinin Birinci Kampanyası, Karl Marx
122                 a) Tin ve Yığın
135                 b) Yahudi Sorunu nº 1. Sorunlar Nasıl Konulur
140                 c) Hinrichs nº 1. Siyasete, Sosyalizme ve Felsefeye İlişkin Gizemli Anıştırmalar
143         II. Mutlak Eleştirinin İkinci Kampanyası
143                 a) Hinrichs nº 2. “Eleştiri” ve “Feuerbach”. Felsefenin Kargışlanması, Friedrich Engels
146                 b) Yahudi Sorunu nº 2. Sosyalizm, Hukuk ve Siyaset (Milliyet) Üzerine Eleştirel Bulgular, Karl Marx
153         III. Mutlak Eleştirinin Üçüncü Kampanyası, Karl Marx
153                 a) Mutlak Eleştirinin Öz-Savunması, “Siyasal” Geçmişi
164                 b) Yahudi Sorunu nº 3
182                 c) Fransız Devrimine Karşı Eleştirel Savaş
190                 d) Fransız Materyalizmine Karşı Eleştirel Savaş
203                 e) Sosyalizmin Sonal Bozgunu
207                 f) Mutlak Eleştirinin Kurgusal Çevrimi ve Kendinin Bilincinin Felsefesi
218 YEDİNCİ BÖLÜM. – Eleştirel Eleştirinin Mektuplaşması
218         I. Eleştirel Yığın, Karl Marx
224         II. “Eleştirel-Olmayan Yığın” ve “Eleştirel Eleştiri”
224                 a) “Dikkafalı” Yığın ve “Hoşnutsuz” Yığın, Karl Marx
229                 b) “Duygulu” ve “Kurtuluşu Gereksinen” Yığın, Friedrich Engels
232                 c) Yığında İyilik Baskını, Karl Marx
234         III. Eleştirel-Olmayan Eleştirel Yığın, ya da “Eleştiri” ve “Berlin Yâranı”
244 SEKİZİNCİ BÖLÜM. – “Eleştirel Eleştirinin Dünyasal Yaşamı ve Yüzdeğiştirmesi” ya da Gerolstein Prensi Rodolphe Tarafından Kişileştirilen Eleştirel Eleştiri, Karl Marx
246         I. Bir Kasabın Köpek Biçiminde Eleştirel Başkalaşması ya da Chourineur
250         II. Eleştirel Dinin Gizeminin Açınlanması ya da Fleur-de-Marie
250                 a) Kurgusal “Meryem Çiçeği”
253                 b) Meryem Çiçeği
265         III. Hukuk Gizemlerinin Açınlanması
265                 a) Le Maître d’école ya da Yeni Ceza Teorisi. Hücre Sisteminin Üstü Açılmış Gizemi. Hekimsel Gizemler
280                 b) Ödül ve Ceza. Tablo ile İkili Adalet
284                 c) Uygarlığın Bağrında Barbarlığın Kaldırılması ve Devlet İçinde Hukuk Yokluğu
285         IV. “Bakış Açısı” Gizeminin Açınlaması
288         V. İnsanal İçgüdülerden Yararlanma Gizeminin Açınlanması, ya da Clémence d’Harville
291         VI. Kadının Kurtuluşu Gizeminin Açınlanması, ya da Louise Morel
293         VII. Ekonomi Politik Gizemlerinin Açınlanması
293                 a) Ekonomi Politik Gizemlerinin Teorik Açınlanması
294                 b) “Yoksullar Bankası”
297                 c) Bouqueval Örnek İşletmesi
299         VIII. Rodolphe ya da Gizemler Gizeminin Açınlanması
312 DOKUZUNCU BÖLÜM. – Eleştirel Son Yargı, Karl Marx
314         Tarihsel Sonuç
  EKLER
317 Kutsal AileAuguste Cornu
317         Marx ve Engels
320         “Kutsal Aile”
322         Engels’in Eleştirileri
327         Marx’ın Eleştirileri
328                 1. Kurgusal Felsefe ve Eleştirel Eleştirinin Genel Eleştirisi
337                 2. Fransız Devrimi
344                 3. Materyalizm
348                 4. Sosyalizm
352                 5. Proudhon
362                 6. Yahudi Sorunu
369                 7. “Paris’in Gizemleri”
378         “Kutsal Aile”nin Önemi ve Yayınlanması
383         Karl Marx’ın Sınırdışı Edilmesi
387         Sonuç

403

Marx ve Engels’in Kutsal Aile’sinin ÖzetiV. İ. Lenin
405 Kutsal Aile ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi. – Bruno Bauer ve Hempalarına Karşı. – Yazanlar: Friedrich Engels ve Karl Marx
412                 Eleştirel Yan Not nº 3
374                 c) Fransız Devrimine Karşı Eleştirel Savaş
426 Altıncı Bölüm. Mutlak Eleştirel Eleştiri ya da Bay Bruno Tarafından Kişileştirilmiş Eleştirel Eleştiri
428                 3) Mutlak Eleştirinin Üçüncü Kampanyası...
428                 d) Fransız Materyalizmine Karşı Eleştirel Savaş
442 Açıklayıcı Notlar
459 Adlar Dizini
463 Konu Dizini
Sayfa başına gidiş