MARKS-ENGELS - Yapıtlar                                               Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası


e-posta: Kurtuluş-Cephesi DergisiKarl Marks ve Friedrich Engels'in yapıtlarından derlenen Selected Works (Volume Three, Progress Publishers, Moscow 1969) adlı kitap, Muzaffer Ardos, Sevim Belli, Ahmet Kardam ve Kenan Somer tarafından (her metin ayrı ayrı olmak üzere) dilimize çevrilmiş ve Sol Yayınları tarafından, Seçme Yapıtlar, Üçüncü Cilt, adı ile, Aralık 1979 tarihinde, Ankara'da, İlkyaz Basımevi'nde dizdirilip bastırılmıştır. ([ ] içindeki sayfa sayıları özgün metne aittir.)

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
kurcep@gmx.net

Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında:
Seçme Yapıtlar 3 (3.876 KB)

İÇİNDEKİLER

 

 
     
11 GOTHA PROGRAMININ ELEŞTİRİSİ Karl Marx
11       Friedrich Engels'in Önsözü  
13 W. BRACKE'YE MEKTUP Karl Marx
16 ALMAN İŞÇİ PARTİSİ PROGRAMININ KENAR NOTLARI Karl Marx
16       I
27       II
29       III
30       IV
37 A. BEBEL'E MEKTUP Friedrich Engels
46 K. KAUTSKY'YE MEKTUP Friedrich Engels
50 DOĞANIN DİYALEKTİĞİ'NE GİRİŞ Friedrich Engels
70 [ANTİ]-DÜHRİNG'E ESKİ ÖNSÖZ Friedrich Engels
80 MAYMUNDAN İNSANA GEÇİŞTE EMEĞİN ROLÜ Friedrich Engels
94 KARL MARX Friedrich Engels
106

MARX VE ENGELS'TEN A. BEBEL, W. LİEBKNECHT, W. BRACKE VE ÖTEKİLERE ("GENELGE MEKTUP")  
115 ÜTOPİK SOSYALİZM VE BİLİMSEL SOSYALİZM Friedrich Engels
182 V. İ. ZASULİÇ'İN MEKTUBUNA YANITIN İLK TASLAĞI Karl Marx
196 KARL MARX'IN MEZARI BAŞINDA YAPILAN KONUŞMA Friedrich Engels
199 MARX VE DİE NEUE RHEİNİSCHE ZEİTUNG Friedrich Engels
209 KOMÜNİSTLER BİRLİĞİNİN TARİHİ ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ Friedrich Engels
230 AİLENİN, ÖZEL MÜLKİYETİN VE DEVLETİN KÖKENİ Friedrich Engels
247       I. Tarih-Öncesi Uygarlık Aşamaları  
248             1. Yabanıllık  
249             2. Barbarlık  
253       II. A i l e  
311       III. İrokua Gensi  
326       IV. Yunan Gensi  
336       V. Atina Devletin Oluşumu  
348       VI. Roma'da Gens ve Devlet  
359       VII. Keltlerde ve Cermenlerde Gens  
374       VIII. Cermenlerde Devletin Oluşması  
386       IX. Barbarlık ve Uygarlık  
408 LUDWİG FEUERBACH VE KLASİK ALMAN FELSEFESİNİN SONU Friedrich Engels
411       I
421       II
431       III
439       IV
459 TARİHTE ZORUN ROLÜ Friedrich Engels
521 1891 SOSYAL-DEMOKRAT PROGRAM TASARISININ ELEŞTİRİSİ Friedrich Engels
521       I. Ön Paragrafta Güdülerin Açıklanması
526       II. Siyasal İstemler
532       III. İktisadi İstemler
532             Birinci Kesime Ek
534 İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFLARIN DURUMU'NA ÖNSÖZ Friedrich Engels
551 GELECEK İTALYAN DEVRİMİ VE SOSYALİST PARTİ Friedrich Engels
556 FRANSA'DA VE ALMANYA'DA KÖYLÜ SORUNU Friedrich Engels
 
579 M E K T U P L A R Karl Marx ve Friedrich Engels
579 Engels'ten Londra'daki P. Lavrov'a  
583 Marx'tan Hamburg'daki Wilhelm Blos'ya  
584 Engels'ten Viyana'daki Karl Kautsky'ye  
585 Engels'ten New York'taki F. Kelley Wischnewetzky'ye  
587 Engels'ten Berlin'deki C. Schmidt'e  
589 Engels'ten Breslau'daki Otto Boenigk'e  
591 Erigels'ten Königsberg'deki Joseph Bloch'a  
594 Engels'ten Berlin'deki Conrad Schmidt'e  
601 Engels'ten Berlin'deki Franz Mehring'e  
606 Engels'ten Kutsal-Petersburg'taki N. Danielson'a  
608 Engels'ten Breslau'daki B. Borgius'a  
612 Engels'ten Berlin'dekt W. Sombart'a  
 
615 Açıklayıcı Notlar  
653 Adlar Dizini  
672 Yazınsal ve Mitolojik Adlar Dizini  
675 Konu Dizini