ANADOLU
SANAT
Yedinci Sanat
Yedinci Sanat, Sayı 5, 1.7.1973
Sansür ve Göremediğimiz Filmler Burçak Evren
Yazalım Ama... Newsreels'in İlk Bildirisi
Antalya Şenliği Sonuçlandı, Berlin Şenliği, Öteki Şenlikler, Çizgi Filmcilerimiz Dış Şenliklerde, Yarımcada Yapılamayan Yarışma...
Türk Sinemasında Köy Filmleri (2) Giovanni Scognamillo
Türk Sinemasında Edebiyat Uyarlamaları (3) Nezih Coş
Kısa Film Konusu Yarışması Engin Ayça
Okurlardan
Cannes Defteri Atilla Dorsay
Godard ve Dziga Vertov Grubu, İtalya'da Mücadele, Vladimir ve Rosa James Roy Macbean