Yazarlar ve Romanlar
Aziz Nesin
Maksim Gorki
Emile Zola
İlya Ehrenburg
Jack London
John Steinbeck
Çernişevski
K. Siminov
E. Hemingway
Ana Sayfa
sanat@anadolusanat.org
      "Sosyalist bir roman, benim kanımca, gerçek koşulların gerçeğe uygun bir çizimini yaparak onlar üzerine kurulu, görenek haline gelmiş yanılsamaları yıkıyorsa, burjuva dünyasındaki iyimserliği sarsıyorsa ve kendisi doğrudan bir çözüm getirmeksizin, hatta, açıkça yan tutmaksızın, ortada varolan şeyin sonsuza dek geçerliliği konusunda kuşku uyandırıyorsa, kendine düşen görevi tam olarak yapıyor demektir."

                       Friedrich Engels
Maksim Gorki: ANA - .pdf
Joan Steinbeck: Yukarı Mahalle - .pdf
Aziz Nesin: Şimdiki Çocuklar Harika - .pdf