Karl Marks
18 Mart 1871 Komününün Yıldönümünü
Kutlamak İçin Yapılan
Mitingde Alınan Kararlar
[242]


13-18 Mart 1872 günlerinde Marks tarafından yazılmıştır.
24 Mart 1972 günü La Liberté, n° 12, ve 20 Mart 1872 günlü The İnternational Herold, n° 3, gazetelerinde yayınlanmıştır.

[Türkçe'ye çevirisi, Marks-Engels: Seçme Yapıtlar, Cilt: II, s: 341-342, Birinci Baskı, Sol Yayınları, Temmuz 1977]

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
e-posta: Kurtuluş-Cephesi Dergisi18 MART 1871 KOMÜNÜNÜN YILDÖNÜMÜNÜ
KUTLAMAK İÇİN YAPILAN MİTİNGDE
ALINAN KARARLAR[242]


      18 Mart 1871'in yıldönümünü kutlamak için yapılan miting, aşağıdaki kararları almıştır:

[I]


      Miting, 18 Mart günü başlayan şanlı hareketi, insanlığı sınıflar rejiminden her zaman için kurtaracak olan büyük toplumsal devrimin şafağı olarak görür.

[II]


      Miting, tüm Avrupa'da, emekçilere karşı duydukları nefret içinde birleşmiş bulunan burjuva sınıfların ahmaklık (sayfa 341) ve cinayetlerinin, kralcı ya da cumhuriyetçi, hükümet biçimleri ne olursa olsun, eski toplumu ölüme mahkum ettiklerini ilan eder.

[III]


      Miting, bütün hükümetlerin Enternasyonale karşı açtıkları haçlılar seferi ve Versailles katillerinin yıldırılarının, Prusyalı yenicilerinin yıldırıları gibi, başarılarının boşluğuna tanıklık ettiklerini ve Thiers ile Guillaume'un birleşmiş güçleri tarafından ezilmiş kahraman öncüsünün arkasında evrensel proletaryanın tehdit edici ordusunun varlığını olumladıklarını bildirir. (sayfa 342) 
      13-18 Mart 1872 günlerinde
      Marks tarafından yazılmıştır
 
      24 Mart 1972 günü La Liberté, n° 12,
      ve 20 Mart 1872 günlü The İnternational Herold,
      n° 3, gazetelerinde yayınlanmıştırDipnotlar

[242] 20 Şubat 1872 günü, Enternasyonal Genel Konseyi, Paris Komününün birinci yıldönümünü Londra'da büyük bir miting ile kutlamayı kararlaştırdı. Bir komisyon kuruldu ve Karl Marks başlıca konuşmacılardan biri olarak seçildi. Kararlaştırılan salon sahibi salonunu kiralamayı kabul etmediğinden, açık miting olmadı. Gene de, 18 Mart günü, Enternasyonal üyeleri eski komüncüler, törensel bir toplantıda, ilk proleter devrimin yıldönümünü kutladılar. Komün üyeleri Theisz ve Camelinat ile Genel Konsey üyesi Milner'in önerileri üzerine, bu toplantıda üç karar kabul edildi; bu kararlar basında yayınlanmış, ve bize değiş gelen elyazması metni, Marks'ın kızı Jenny tarafından kopya edilmiş ve yazar tarafından da görülmüştür. -341.


Sayfa başına gidiş