Alberto Bayo
Gerilla Nedir?


Alberto Bayo: "150 Preguntas Para Un Guerrillero", "One Hundred Fifty Questions to a Guerrilla"


Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
kurcep@gmx.net      General Alberto Bayo
     
       
      Alberto Bayo, 1892 yılında Küba'nın Camaguey Eyaleti'nde doğdu. İlk öğrenimini New Orleans şehrinde yaptı. İspanyol-Amerikan Savaşı sona erince, babası Albay Bayo, Kanarya Adaları'nda bir göreve atandı.
      Albay Bayo, geleceği ile ilgili olarak, oğlunun kendisinin karar vermesini istiyordu. Ya İspanya'da öğrenimine devam edecek ya da kendisi gibi bir asker olacaktı.
      Küçük Alberto, bunlardan ikincisini seçti. Henüz 14 yaşında iken topçu neferi olarak askerliğe başladı.
      Alberto 1912 yılında Madrid şehrindeki Piyade Akademisi'ne girdi ve 1915 yılında teğmen rütbesiyle akademiyi bitirdi. İspanya Hava Kuvvetleri'nde pilotluk yapan Alberto'nun büyük kardeşi Celestino, 1912 yılında bir uçak kazasında ölerek İspanya'nın ilk hava şehidi olmuştu. Bu yüzden İspanya Kralı çıkardığı özel bir izinle Alberto'nun da hava kuvvetlerine geçmesini sağladı.
      Bayo 1916 yılında pilot olarak Havacılık Okulu'nu bitirdi. Fakat bir yandan da okuldaki ilkel eğit!m şartlarına ateş püskürüyordu: "Bir öğrenci öğretmeni ile birlikte üç saatlik eğitim uçuşu yapıyor, sonra da kendi başına yapayalnız bırakılıyordu." Daha sonra atış, gözetleme ve bombardıman kurslarına da devam etti.
      Bayo bir yandan da sivil havacılığın gelişebilmesi için gayretler gösteriyordu. Carabanchel Alto'da 18 uçak ve iki hangarlı "Bayo Hava Alanı" adlı sivil havacılık okulunu kurarak İspanya havacılık tarihinin öncülerinden biri haline geldi. Bunu izleyen altı yıl içerisinde Kuzey Afrika'da İspanya Kralı'na başkaldıran yerli halka karşı çeşitli uçuş görevleri aldı.
      1921 yılında Alberto Bayo'ya Arapların bulunduğu bir kesime zehirli gaz bombası atması için emir verildi. Ne var ki bu gazların halk üzerinde ne şekilde bir etki bırakacağı Bayo'dan saklanmış ve bunların zararsız kimyevi bombalar olduğu söylenmişti. Alberto görevini tamamladıktan sonra o kesimdeki yerli halkın zehirli gazın etkisiyle görme yeteneklerini tamamen kaybedip kör kaldıklarını öğrendi. Bunun üzerine bütün askeri kanalları atlayarak doğrudan doğruya Kral'ın kendisine bir protesto mektubu gönderdi. Kral Bayo'ya verdiği cevapta, "Kuzey Afrika'daki yerli halkın aslında Kafir kişiler olduğunu, bu bakımdan kendilerine hiçbir değer verilemeyeceğini" bildiriyordu. Bayo kendine verilen bu insanlık dışı cevaptan duygulanarak İngiltere ve Fransa'da yayınlanan dergi ve gazetelere İspanya hanedanının bu tüyler ürpertici tutumunu yeren yazılar yazdı.
      İki yıl sonra Alberto Bayo genç bir kadın yüzünden, şu anda Franco Ordusu'nun generallerinden biri olan Joaquin Gonzalez Gallarza ile münakaşaya tutuşmuş ve bu olay 22 Haziran 1923 günü bir kılıç düellosu ile sona ermişti. Aynı zamanda bu, İspanya tarihinin en son kanuni düellosu da olmuştu. Bayo bu düelloda ensesinden ve sağ elinden hafif yaralar almasına rağmen rakibini çok ağır bir şekilde yaralamıştı. Haberi duyan Kral derhal Bayo'yu zindana attırmıştı. Gonzalez tam 28 gün ölümle pençeleşip iyileştikten sonra Bayo serbest bırakıldı ve İspanya Yabancılar Lejyonu'nda bir göreve atandı.
      Bayo, gerilla savaşları konusunda en önemli bilgi ve tecrübeleri Kuzey Afrika'da Yabancılar Lejyonu'nda iken öğrendi. Kral'a başkaldıran yerli halk, gerillacılık kurallarını gayet ustaca uygulayarak İspanyol Ordusu'na ağır kayıplar verdiriyordu. Lejyon Ordusunu devamlı baskı ve saldırılar altında tutuyor ve İspanyollar henüz karşı saldırı için hazırlanırken gözden kaybolabiliyorlardı. Yerli gerillacılar son derece usta bir kamuflaj (gizleme) ve tuzak kurma tekniği uygulayarak gereğinde on ya da oniki savaşçı ile koca bir İspanyol taburunu durdurabiliyorlardı. Bu savaşlardan birinde Bayo her iki ayağından, vücudunun sağ yanından ve sol baldırından yaralar almıştı.
      1925 -26 yılları arasında Fransız Ordusu ile işbirliği yapan İspanyollar, yerli halkın isyanını bastırdı. Bunun üzerine Bayo İspanya'daki bir garnizonda idari bir göreve atandı. Bütün işi önemsiz raporlar hazırlayıp belgeler imzalamaktı. Bayo boş zamanlarını değerlendirmek için İspanya adli makamlarının "adaletsiz" ve "tek taraflı" tutumunu olduğu gibi yansıtan, tüm İspanyol toplumunu saran ahlaki çöküntüyü alaycı bir dille yeren şiirler yazıyordu. Bayo, bu arada, dört şiir kitabı, iki roman ve Kuzey Afrika'daki tecrübelerini içine alan bir kitap yayınladı.
      14 Nisan 1931 günü yapılan genel seçimler sonucunda İspanya'daki "monarşik" devlet düzeni "cumhuriyetçi" bir yönetim ile yer değiştirmişti. Kendisinin monarşik yönetime muhalif tutumu bilindiğinden, Bayo garnizondaki pasif görevinden alınarak bir hava generaline emir subayı olarak atandı. Seçimle kurulan yeni düzen uzun ömürlü olmayacaktı. Çünkü ekonomik çıkarları ile siyasi ayrıcalıkları tehlikeye düşen ve aslında koyu bir halk düşmanı olan burjuvalar, kilise mensupları ve toprak ağaları, halkın kurmuş olduğu yeni düzeni boğazlamağa çalışacaklardı. Nihayet 1936 yılında General Francisco Franco, cumhuriyet düşmanı "sağcılar"ın başına geçecek ve İspanya bir iç savaşa sürüklenecekti.
      Alberto Bayo o günlerde Barcelona şehrinin komutanı olup daha sonra faşistler tarafından yakalanarak kurşuna dizilen General Batet'in emir subaylığını yapıyordu. 1936 Ağustos'unda Bayo'ya, deniz ve kara kuvvetlerinden 3 bin kişilik karma bir kuvvetle İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları'nı ele geçirme görevi verilmişti. Bayo ani bir deniz çıkarması yapıp, daha sonra da gerilla taktikleri uygulayarak bu üç adayı da ele geçirmeyi düşünüyordu. Ne var ki, Majorca Adası'nda üslenmiş olan İtalyan kuvvetleri, Bayo'nun askerlerini şiddetli bir top ateşine tutacaklardı. Bu duruma oldukça içerleyen Bayo, karşılık olarak Roma şehrinin bombalanması için Savunma Bakanlığı'ndan izin bile isteyecekti. Bayo'nun bu isteği Savunma Bakanı'nı son derece ürkütmüştü. Derhal birliklerini geri çekip İspanya'ya dönmesi için Bayo'ya emir verdi.
      İspanya'ya döndüğünde Bayo gerek kendi üstlerine, gerekse Savunma Bakanlığındaki yetkililere "konvansiyonel" savaş usulleri ile faşistlerin yenilemeyeceğini anlatmaya uğraştı: "Faşistler silah, asker ve malzeme bakımından cumhuriyetçilerden kat kat üstün durumda idiler. Kendilerine karşı uygulanacak en başarılı savaş biçimi ancak gerillacılık olabilirdi."
      Aynı yıl içerisinde gerillacılık üzerine hazırlamış olduğu tezleri içinde toplayan bir broşür hazırladı. Broşürü okuyan komutanı, "Bu fikirler ancak bir çılgına ait olabilir. Zaten sen de bir çılgından başka bir şey değilsin" diyerek Bayo'yu 8 gün oda hapsine mahkum etmişti.
      1937 yılında cumhuriyetçilerin durumu kötüleşmeye yüz tutunca, broşürlerinin yayınlanması için Bayo'ya izin verildi. 1938 yılında da Güney İspanya'daki hava kuvvetlerine bir kaç ay kadar komuta ettikten sonra kendisine Barselona şehrinde küçük bir gerillacılık okulu kurmak görevi verildi. Fakat geç kalınmıştı. Fransa ya da İngiltere resmen müdahalede bulunmadıkça Franco, Hitler ve Mussolini tarafından kurulan faşist ordusunu yenebilmenin imkanı yoktu.
      Franco kuvvetleri Barselona'ya oldukça yaklaşmışlardı. Bir gün "Alman gönüllüleri", Bayo'nun kuvvetlerini açıkta yakalayarak şiddetli bir sürpriz bombardımanına tuttular. Bu esnada Bayo'nun gözlerine iri kıymık parçaları girecek ve kendisinin görme yeteneğini tamamen ortadan kaldıracaktı. Bayo dört hafta kadar hastanede kaldı. Bu arada sağ gözü tamamen iyileşmesine rağmen sol gözü çıkarılıp yerine takma göz konulmuştu.
      Franco kuvvetleri içsavaşı kazandıktan sonra Alberto Bayo artık İspanya'da kalamazdı. Bu yüzden Fransa'ya sığınmak zorunda kaldı. İç savaşın ilk yıllarında Bayo'nun bizzat kendisi Barcelona yakınlarında denize çakılan iki Fransız havacısının hayatlarını kurtarmıştı. Bu nedenle 15 Mart 1939 günü Fransa Hükümeti tarafından Bayo'ya "Legion d'Honeur" nişanı verildi.
      Daha sonraları, Bayo doğum yeri olan Küba'ya göç etti. Üç yıl süre ile Havana'daki Ticaret Akademisi'nde matematik, Fransızca ve İngilizce öğretmenliği yaptı. 1942 yılında hükümeti tarafından ileri sürülen ve bütün okullardaki resmi dinin katolik dini olması gerektiğini öngören bir bildiriyi imzalamayı reddetti. Bayo din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olması gerektiğine inanıyordu. Bunun üzerine Küba'yı da terk ederek Meksika'ya göç etti. Meksika Askeri Havacılık Okulu'nda matematik, hava trafiği ve aerodinamik dersleri verdi. Bir yandan da boş durmuyor, Meksika'da bulunan İspanyol sürgünlerine gerillacılık teorileri üzerine bilgiler veriyordu.
      Bayo kendi askeri teorilerini savaş alanında deneyebilmek imkanına ilk olarak 1948 yılında kavuşacak, fakat ortaya çıkan bazı aksilikler yüzünden plan uygulama safhasına giremeyecekti. Samoza yönetimini devirmek isteyen bir grup Nikaragualı kendilerini eğitmek üzere Bayo'ya başvurdular. Bayo bu isteği kabul ederek 235 gönüllü ile birlikte Costa Rica'nın terkedilmiş bir bölgesinde kamp kurup onları eğitmeye başladı. Bu savaşçıların liderleri Bayo'ya o günlerde "El General" ünvanını vermişlerdi ve o günden bu yana da Alberto Bayo Amerika'daki bütün gerillacıların "general"i olarak kalacaktı. Ne var ki, Amerika Kıtası Devletleri Teşkilatı Bayo'nun bu uğraşlarını haber alınca grubun dağıtılması için Costa Rica Hükümeti'ne baskı yapmaya başladı.
      Ertesi yıl, bu defa Trujillo'yu yıkmak üzere Dominikli ihtilalciler, kendilerini yetiştirmesi için Bayo'ya başvurdular. Bayo, Dominikli sürgünleri Meksika'da değişik yerlere dağıtarak eğitmeğe başladı. Hazırlanan plana göre bu gerillacılar yedi uçakla Dominik Cumhuriyeti'ndeki stratejik değer taşıyan bir bölgeye indirileceklerdi. Ne var ki, bu savaşçıların gizliliğe önem verip ağızlarını sıkı tutamamaları yüzünden Meksika polisi durumdan haberdar olacak, Bayo'nun komutası altındaki grubun dışında kalan bütün gerillacılar teker teker ele geçirilecekti.
      General Bayo bu olay üzerine sessizce Guadalajada şehrine yerleşti. Kendisine küçük bir mobilya fabrikası satın aldı. Aynı zamanda Latin-Amerika Üniversitesi'nde İngilizce ve Fransızca öğretmenliği, "Escuela de Mecanicos de Aviacion - Havacılık Teknisyen Okulu"nda mekanik öğretmenliği yaptı.
      1955 yılının sonbaharında Alberto Bayo'nun kapısı bu defa başka bir Latin Amerika'lı sürgün tarafından çalınacaktı. Bu defaki "öğrenci", kendisi gibi bir Kübalı idi, Batısta yönetimini devirmek için Bayo'dan yardım istiyordu.
      Bayo, Fidel Castro isimli bu gencin isteğini kabul ederek Küba'yı kurtarmak için ant içen 87 savaşçıyı tam altı ay süre ile eğitti ve onları mükemmel gerillacılar olarak hazırladı. 87 öğrencisi içerisinde "en iyi öğrenci" olarak, bir süre önce Bolivya'da vurulan asrımızın en güçlü devrimcilerinden "Ernesto Che Guevara"yı seçmişti.
      Kübalı gerillacılar, General Bayo'nun yıllardır içinde yaşadığı hayalleri, birer gerçek haline çevirmişlerdi. Batista'nın modern ordusu "gerillacılık" yoluyla mağlup edilmiş ve Latin Amerika toprakları üzerinde yeni bir düzenin temeli atılmıştı.
      Fidel Caslro Küba'da yönelimi ele geçirdikten sonra General Bayo yeniden Küba'ya döndü. Burada Kübalı deniz piyadelerinin eğilimini üzerine aldı. Bazı kaynaklara göre Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti ve Fransa'daki gerilla kuvvetleri Bayo tarafından yetiştirilmektedir.
      1958 yılında Venezüella'nın Caracas şehrinde toplanan İspanyalı sürgünler Bayo'yu "Kurtuluş Ordusu Başkomutanı" olarak isimlendirdiler.GERİLLA NEDİR?
      1° Bir gerilla savaşının başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan ön koşul nedir?

     
      - Gerilla kuvvetlerinin dış kuvvetlerin saldırı ve işgaline ya da aşağılık ve iğrenç bir diktatörlük yönetimine, halk düşmanı mevcut iktidara, oligarşik yönetime vb. karşı yürütülen mücadelede haklı olunması gerekir. Eğer bu koşul yoksa gerilla kuvvetleri yenilgiye uğrayacaktır. İsyan hareketi hiçbir şey elde edemez, kesinlikle yenilgiye uğrar.
     
      2° Bir gerilla grubu kimlerden kurulmalıdır?
     

      - Yalnızca, fedakar bir ruha, kişisel cesarete ve sınırsız bir yurt sevgisine sahip olduğunu kanıtlamış idealist gençlerden kurulmalıdır.
     
      3° Gerilla grubuna katılmak isteyen kişide, yukarı da sayılan törel nitelikler dışında daha ne gibi özellikler aranmalıdır?

     
      - Bu kişi, adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, karısı, çocukları ve ebeveyninin adları, 18 yaşından sonra çalıştığı yerler, devrimci hareket içindeki arkadaşlarının adları, herhangi bir mahkümiyeti olup olmadığı, hareket içinde çalışıp çalışmadığı vb. hususları açıklayan soruları yanıtlamalıdır. Bu listeye ayrıca, kendisinin siyasi uğraşlarının özeti, herhangi bir siyasi parti ya da dernekle ilişkisi olup olmadığı konuları da eklenecektir. Liste dikkatli bir şekilde incelenip değerlendirilecek, eğer bu kişi uygun bulunursa gerilla birliğine kabul edilecektir.
     
      4° Soru listesi incelendiğinde, bu kişinin bir ajan ya da ispiyoncu olarak saflarımıza katılmak isteyen bir kimse olduğu anlaşılırsa ne yapılmalıdır?

     
      - Böyle bir kimse devrime ihanet suçuyla askeri mahkemede yargılanır.
     
      5° Alınan bütün tedbirlere rağmen böyle iğrenç bir ajan, gerilla saflarına katılmış olursa kendisine ne yapılmalıdır?

     
      - Böyle bir kimsenin kimliği ortaya çıktıktan sonra, askeri mahkeme tarafından yargılanır ve acımaksızın ölüme mahküm edilir. Bize anlayışımıza göre yanlış düşüncelerle savaşan politik bir düşmanı affedebiliriz, ama ajanları asla. Bu karakterde bir kişi, karşı tarafın bir kahramanı bile olsa affı asla düşünülemez.
     
      6° Gerilla birliği kaç kişiden kurulmalıdır?
     

      - İdeal bir gerilla birliği 10-20 kişiden kurulmalıdır. Birlikteki savaşçı sayısı ne kadar az olursa, hareket yeteneği de o kadar fazladır.
     
      7° Bir çıkarma yaparken gerilla birliğinin hızı ne olmalıdır ve bunu nasıl yapmalıdır?

     
      - Gerilla grubunun en yüksek hareket hızı, birlikteki en yavaş savaşçının maksimum hızı kadar olmalıdır. Başarılı bir çıkartma yapabilmek için, herşeyin önceden planlanıp, prova edilmesi gerekir. Savaşçılar disiplinli, sessiz ve süratli bir şekilde karaya çıkmalı ve her biri üzerine düşen görevi tam olarak bilmelidir. Daha önceden görevlendirilmiş gruplar, çıkarma alanının her iki kanadındaki yüksek arazi noktalarına mevzilenmeli, yine çıkarma sahasının ön tarafındaki yüksek arazi noktalarına gözetleme postaları gönderilmelidir. Aynı anda da birliğin geri kalan savaşçıları çıkarma araçlarındaki malzemelerini boşaltmalıdır. Bütün bu işlemler, sanki aralarında işaret yapılması dahi yasaklanmış sağır ve dilsizler grubu tarafından uygulanıyormuşçasına, tam bir sessizlik, disiplin içinde son süratle yerine getirilmelidir.
     
      8° Uzun yürüyüşlere dayanıksız gerillalarla ne yapmalıdır?

     
      - Aynı hız ve tempoda olan savaşçıları içine alan ayrı bir birlik kurulmalıdır.
     
      9° Gerilla birliğinin komutanı kim olmalıdır?

     
      - Komutan, göreve uygun olan önderlik yetenekleri, kişiliği, zekası, dikkati ve savaşma arzusu gözönüne alınarak seçilir.
     
      10° Bir gerillanın daha yüksek komuta yapısını bilmesi gerekir mi?

     
      - Evet, savaşçılar birlik komutasının kimde olduğunu bilmedikleri takdirde kayıplara uğrayacaklarından bu kişiyi bilmeli ve kendisine saygı göstermelidirler. Boşalan görev, tüm alt görevlilerce kabul edilen ve saygı duyulan bir başkası tarafından üstlenilecektir.
     
      11° Gerilla birliği hangi silahları taşımalıdırlar?

     
      - Cephane ikmalinden doğabilecek zorlukları azaltmak için, birlik aynı çapta silahlardan taşımalıdırlar. Ayrıca birliğin gerilla savaşlarında daima faydalı ve gerekli olan bir hafif makinalı tüfeği de bulunmalıdır. Her gerilla, kendi ilk yardım çantasını, aş kabını, birlik komutanınki ile ayarlanmış olan kol saatini her an beraberinde taşımalıdır. Gerilla, ayrıca, 2 metre uzunluğunda bir ip de taşımalıdırlar. Bu ip, gece yürüyüşleri sırasında birbirlerini kaybetmemeleri için kullanılır. Bu ip, göğüs etrafında bir kere dolandıktan sonra, kalan kısmı geriden gelen savaşçıya uzatılır. Böylece, gece ne kadar karanlık olursa olsun, hiç kimse kaybolmaz. Bu ip, aynı zamanda tepe ve dağları tırmanırken, nehir ve ırmaklardan geçerken, kullanılabileceği gibi, ateş yakmak için kesilen odunları bağlamağa da yarar.
     
      12° Bir gerilla birliğinin donanımı ne olmalıdır?

     
      - Birlikteki her savaşçının iyi ve sağlam pençeli postalları olmalıdır. Her birlikte en azından iki pusula bulunmalıdır. Yabancılara sormaya gerek kalmadan arazi hakkında bilgi edinebilmeleri için yeter sayıda bölge haritası bulundurulmalıdır. Eğer arazi hakkında, bölge hakkında bilgiler almak gerekiyorsa, sadece harita üzerindeki topografya işaretlerinin doğrulanması yoluna gidilmelidir. "Şuraya nasıl gidilir?", "Bu bölgeye giden yol neresidir?", "Şu dağ, tepe, çeşme, koruluk, bina v.b. nerededir?" gibi ayrıntılı sorular sorup, birliğin varacağı hedefler bölge halkına asla açıklanmamalıdır.
     
      13° Bir gerilla birliğinin organizasyonu nasıl olmalıdır?
     

      - Aynen düzenli bir ordu birliğinde olduğu gibi, gerilla grubunun da bir kurmay heyeti bulunur. Gerilla birliğinde de çeşitli görev ve sorumluluklar göz önüne alınarak yapılan işbölümü sayesinde bütün görev ve işlerin tek bir savaşçının omuzlarına yüklenmesinin önüne geçilmiş olur. Bir gerilla birliği genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur: Haber Alma, Harekât, Sabotaj, Savaşçı Toplama, Silah, Eğitim, İkmal, Levazımat, Sağlık ve Propaganda.
     
      14° Her bölümün görevleri nelerdir?

     
      - Haberalma (istihbarat): Bu bölüm, gerilla grubunun görevlendirilmiş olduğu arazi parçası üzerinde oturan gerek tarafsız, gerekse düşman kişiler hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplar. Su kaynaklarının, ormanların, nehirlerin, şoselerin, karayollarının, köprülerin, su oluklarının ve bölgedeki kestirme yolların yerlerini tek tek tespit eder. Birlikteki savaşçıların davranışları üzerine sicil ve kayıt tutar, ispiyoncular için bir kara liste hazırladığı gibi, gerilla harekâtına katılmayı arzulayan sempatizanların da bir listesini tutar. Aynı zamanda bölgedeki belli başlı hedefleri haritaya işler. Bu bölüm karşı-istihbarat faaliyetlerini yürüttüğü gibi, düşmanın gizli ajanlarını ortaya çıkaran hizmetleri de yürütür. Birlikte çatışmalar esnasında oynadıkları rolleri belirten birer hizmet sicili tutar.
      Komut ve mesajları şifreleyen ve şifrelerini çözen bir şifreleme merkezini kurar. Savaş Mahkemesi'nin baktığı davalarla ilgili dosya ve kayıtları muhafaza eder. Haber Alma Bölümü, gerilla birliğinin komutan yardımcısı tarafından yönetilir. Bu kişinin son derece zeki, tecrübeli ve güven verici olması gerekir.
      Harekât Bölümü: Birliğin tüm saldırılarını ve yerine getirmek zorunda olduğu diğer faaliyetleri düzenler ve kararlaştırır. Askeri harekâtın sonuçlarını daha sonra görevi yerine getiren yoldaşlarıyla değerlendir. Bu bölüm, bir harekâta başlanmadan önce komuta merkezi ile durum değerlendirmesi yapar. Bütün bilgiler toplandıktan sonra bir plan hazırlar ve bunu grup kumandanına sunar. Son söz grup kumandanına aittir. Kendisi bu planı onayladığı gibi gereğinde reddedebilir. Şayet kumandan yaralanır, hastalık ya da herhangi bir sebeple birlikten uzaklaşacak olursa gerilla birliğine harekât bölümü kumanda eder. Bu bölüm aynı zamanda ileride girişilmesi düşünülen askeri harekâtla ilgili bilgi ve olaylar üzerine raporlar hazırlar.
      Sabotaj bölümü: Bizim on bölümlük kurmayımızın ana birimlerinden biridir. Bu bölüm son derece hareketli, yaratıcı, pratik buluşları olan bir subay tarafından yönetilmelidir. Bu subay, tüm sabotaj biçimlerini bilen ve bu konuda işinin ehli bir kişi olmalıdır. Girişilecek bütün sabotaj hareketlerine en büyük dikkati vermelidir.
      Savaşçı Toplama Bölümü: Birliği genişletmek üzere savaşçı bulup bunların katılma işlemlerini tamamlamakla görevlidir. Bu bölüm, gönüllülerin listesini yapar ve gönüllüleri üç ayrı kategoride toplar. İlk kategoride çatışmalarda verilecek kayıpların yerini alacak olan en yetenekli gönüllüler yer alır. İkinci kategoride, "macheteros-bombarderos", yani "palacı-bomba fırlatıcı"lar yer almaktadır. Üçüncü kategori ise, istihkam ve benzeri görevlerde kullanılacak olanları kapsar.
      Eğitim Bölümü: Bu bölümün başında bulunan subay, gerillalara acemi eğitim yaptıran ve çeşitli silahların kullanılmasını öğreten kurs ve okulların yönetiminden sorumludur. Aynı zamanda. okuryazar olmayanlara okuma yazma öğreten kurslar açar. Ayrıca gerilla birliğinin bütün diğer kültürel sorunları ile de uğraşır.
      Silah Bölümü: Birliğin silahlarının bakımından sorumludur. Gerekli olduğunda silahların tamiri, parça değiştirilmesi işlerini yerine getirir.
      Cephane (Mühimmat) Bölümü: Bu bölüm cephanenin temininden ve dağıtımından sorumludur. Cephane taşıyıcı sivilleri yönetir ve aynı zamanda gizli cephane depolarının yapılmasından ve bakımından sorumludur.
      Levazımat Bölümü: En büyük sorumluluğu üzerinde taşır Gerilla birliklerinin hiçbir zaman yiyeceksiz kalmamasını sağlar ve eldeki yiyeceğin en uygun şekilde erlere dağıtımını düzenler. Ayrıca, birliklerin ihtiyacı olan malzeme isteklerinden ve bu malzemelerin satın alınmasından da sorumludur
      Sağlık Bölümü: Her ne kadar bir doktor ya da bir erkek hastabakıcı tarafından yönetilmesi arzu edilirse de, birlikte böyle bir kimsenin bulunmaması fazla önem taşımaz. Bu bölüm birliklerin ihtiyacı olan sağlık malzemenin sağlanmasından sorumludur. Aynı zamanda bölgedeki doktor, hastabakıcı ve diğer sağlık personelin isim ve adreslerini elde tutar. Şayet bu kişiler kendi istekleriyle gerillaya hizmet etmek istemezlerse zor kullanmak suretiyle kendilerinden yararlanma yoluna gidilmelidir.
      Propaganda Bölümü: Bu bölüm gerek ulusal gerekse uluslararası basında gerilla birliklerinin savaş amaçlarıyla, gerçekleştirilen başarıların devamlı şekilde yansıtılmasıyla görevlidir. Bu mümkün olamazsa, teksir edilmiş propaganda bültenleri ve hatta gereğinde elle yazılmış mektuplar dahi kullanılır. [Hangi şartlar altında olursa olsun, propaganda bölümü eldeki bütün olanaklardan yararlanarak gerillaların savaş hikayelerini adeta bir destan halinde halk arasında yaymak için elinden geleni yapmalıdır.??] Bizim bu askeri yayınlarımız halkın moralini yükseltecek, düşmanın moralini bozacaktır.
     
      15° Herhangi bir göreve başlamadan önce bir gerilla nasıl bir fiziki eğitiminden geçmelidir?

     
      - Azar azar arttırmak suretiyle kendisine uzun yürüyüşler yaptırılır. Bu yürüyüşlere, her dört saatte bir onar dakikalık kısa molalar verilmek suretiyle on beş saatlik bir yürüyüşü yapabilecek hale getirilinceye kadar devam ettirilir. Bu eğitimler esnasında ayrıca kendisine sekiz saatlik gece yürüyüşleri yaptırılır.
     
      16° Meskun yerler dışında gece yürüyüşleri nasıl yapılmalıdır?

     
      - Geceleri her adım atılışında bacaklar iyice yukarıya kaldırılarak sanki bir bisiklet pedalı çeviriyormuş gibi yürümek gerekir. Böyle yapmakla ayakların yerdeki taşlara, ağaç kütüklerine ya da diğer engellere takılması önlenmiş olur. Bir gerilla savaşçısı doğru yönde ilerleyip ilerlemediğini kontrol etmek üzere en azından saatte bir defa pusulaya bakmalıdır. Şayet pusulası yoksa, yönünü kontrol etmek üzere kutup yıldızından yararlanır. Yıldızsız gecelerde kendisine tavsiye edilecek en geçerli usullerden biri de, ağaç gövdelerinden yararlanmasıdır. Genellikle ağaç yosunu ya da diğer küçük asalak bitkiler ağaç gövdelerinin kuzeye bakan yüzlerinde büyürler.
     
      17° Gerillalar birbirlerine karşı nasıl davranmalıdır?

     
      - Herkes birbiriyle çok iyi arkadaş olmalı ya da en azından birbiriyle işbirliği yapmalıdır. Kızdırıcı ya da tahrik edici şakalar, savaşçıları birbirinden uzaklaştırır ve aralarında düşmanca duygular doğmasına sebep olur. Sonuç olarak da grubun birlik ruhu zayıflar ve zedelenir.
     
      18° Gerilla gündüzleri yönünü nasıl tayin eder?

     
      - Güneşten yararlanarak. Yön tayin etmek üzere sağ eliyle güneşin doğduğu tarafı gösterecek şekilde ayakta dikilir. Sağ kolu "doğu"yu, bunun karşıtı "batı"yı, ön tarafı "kuzey"i ve sırtı da "güney"i gösterir.
     
      19° Kırsal alanda bir eve ya da köylü kulübesine gelindiğinde, içeri girmeden önce gerillaların ilk olarak ne yapmaları gerekir?

     
      - Savaşçılardan yalnızca ikisi içeri girer, diğerleri kulübenin çevresini kuşatırlar. İçeri girenler orada bulunanlara kulübenin sarıldığını bildirirler. Kulübe ve civarı yeterli bir şekilde arandıktan sonra geri kalanlar da içeri girebilirler. Yolları ve düşmanın yaklaşmasına uygun yerleri gözleyebilecek tepelere ya da yüksek yerlere nöbetçiler yerleştirilir. İçeri girildikten sonra, düşmanın dikkatini çekmemek için hiç kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmez. Savaşçı toplama bölümünün başındaki subay köylü ile konuşur ve kendisinin gerçek duyguları ile gerillalara karşı bağlılık derecesini değerlendirir. Daha sonra köylüden kendilerine muhbir olarak ya da bir köy gerillası olarak yardım etmesi istenir (Not Köy gerillası fiilen çatışmalara katılmaz. Gerillacıların kurduğu yönetim içinde yaşamayı kabullenir ve onlara erzak yardımında bulunduğu gibi, gereğinde bedeni hizmetler de görür.) Şayet köylü düşmanlara sempatisini açıkça göstererek işbirliği yapmayı reddedecek olursa, o bölgeyi terk etmek zorundadır. Gerilla birliği bulundukları yerde kendilerine karşı çalışma olasılığı olan kişilerin serbestçe dolaşmasına asal izin veremez. Köylüye o bölgeyi terk etmesi söylenir ve bütün malı mülkü hiçbir ödeme yapılmaksızın elinden alınır. Kendisinin bütün malları halk kurtuluş silahlı güçlerinin mülkiyetine geçer.
     
      20° Gerilla birliğine katılmak isteyen gençlere ne gibi bir işlem uygulanır?

     
      - Savaşçı toplama bölümü, kendilerinin kimliklerini .ve geçmişlerini araştırarak devrimci mücadelenin savaşçısı olmaya uygun olup olmadığına bakır. Uygun bulunursa "köy gerillası" olarak eğitilir. Eğer elde yeter derecede silah varsa ve daha fazla sayıda savaşçıya ihtiyaç duyulursa, yeter derecede eğitimden geçtikten sonra düzenli gerilla olarak görevlendirilir. Ben Cabanico mevkiinde Oriente Eyaleti'ne çıkarma yapan Calixto Sanchez'in gerillalarını eğittim. İlk çıkarma tam bir başarı ile sonuçlanmış ve tek bir kurşun dahi boşa harcanmamıştı; yalnızca, çıkarmada kullanılan motor karaya oturmuştu. Derslerimde yeni gönüllülerin teker teker ve inceden inceye sorguya çekilmeleri gerektiğini tekrarlamıştım. Bu soruşturmalardan sonra Savaşçı Toplama Bölümü'nün komutanı, gönüllüleri üç ayrı kategoriye ayırmalıdır. Birincide en çok güven verenler, ikincide vasat bir izlenim bırakanlar, üçüncü kategoride de şüpheli kişiler yer alır. Savaşçı Toplama Bölümü'nün komutanı, yalnızca kendilerini desteklediklerini bildirdiler diye gönüllü kabulü yoluna asla gitmemelidir. Calixto Sanchez bu uyarımı dikkate almadı. Batista'nın askerlerinden bir grup üzerlerine sivil elbise geçirerek "Yaşa Fidel Casto" diye bağırdıklarında bizimkiler kendilerini hemen bağırlarına basmışlardı. Da ha sonra bu askerler, üzerlerinde sakladıkları tabancalarını çıkarıp gerilla birliğine, binlerce asker tarafından kuşatıldıklarını söylemişlerdi. Bizimkiler de, bu çeşit savaş hilelerinin acemisi olduklarından telaşa kapılı hemen teslim olmuşlardı. Bunun sonucunu ise bugün bilmeyen yok. İnsan kasabı Albay Cowley, Calixto Sanchez ile birlikte bütün savaşçıları kurşundan geçirerek öldürmüştü. Yalnızca Hektor Cornillot'un komutasındaki yedi kişilik öncü grubu kurtulabilmiş ve kendileri daha sonra Sierra'daki gerillalara katılmışlardı. Cowley, daha sonra 26 Temmuz Hareketi'nin bir savaşçısı tarafından vurularak öldürüldü.
     
      21° Gerilla birliği çıkarma harekâtından sonra neler yapmalıdır?

     
      - Karaya ayak basınca, ağır malzeme çıkarıldıktan sonra bütün savaşçılar kendilerine en iyi şekilde siper teşkil edecek yüksek arazi parçalarına doğru ilerlemelidirler. Şayet düşman tarafından sezilmeden çıkarma yapılabilecek kadar şanslı bir durumla karşılaşılacak olursa, bu takdirde ağır malzemeyi daha emniyetli bölgelere ulaştırmak gerekir.
     
      22° Kadın ve erkek gönüllülerin yerine getirebilecekleri çeşitli görevleri sıralar mısınız?

     
      - Gönüllülerin yerine getirebilecekleri görevlerden 60 tanesini şöyle sıralayabiliriz :
      1. Tek tek her gerillaya yardımcı olabilecek çapta destek müfrezeleri kurmak;
      2. Gerilla birliğinin ön cephe ve kanatlarında gözcülük yapmak;
      3. Haberci ve ulak olarak hizmet etmek;
      4. Yanlardaki gerillacılarla komuta mevkii arasında temas sağlamak;
      5. Küçük düşman birliklerinin yerlerini bulmak için gerilla birliğinin bulunduğu araziyi iyice taramak üzere müfrezeler kurmak. (Bu işlem sık sık tekrarlanmalıdır);
      6. Bölge halkından ödünç olarak çekiç, çivi, battaniye, kazma, kürek, kalas, yiyecek maddeleri, aş kabı, boş şişe ve teneke kutu, yazı makinesi v.b. sağlamak;
      8. Gerilla birliğinin bulunduğu bölgedeki yerli halkın siyasi açıdan bağlılık derecesini araştırmak;
      9. Karargah kayıtlarını tutmak. (Tahsil durumu yüksek olanlar istatistik bilgi toplamak, harita yapmak, savaşçıların hizmet sicillerini tutmak v.b. işlerde kullanılırlar);
      10. Propaganda Bölümü içinde gruplar halinde teksirci olarak ya da baskı işlerinde çalışmak;
      11. Meydan, gazino, toplantı salonları ve benzeri yerlerde toplantılar düzenleyen propaganda grupları kurmak;
      12. Hırsızlık, saldırı, insan kaçırma, yolsuzluk vb. suçlara engel olmak üzere asayişi sağlamak için içerisinde kadınların da bulunduğu emniyet (polis) müfrezeleri kurmak;
      13. Malzeme sağlamak ve bunları korumak;
      14. Bizim tarafımızdan henüz denetim altına alınmamış şehirlerden bilgi toplamak. Özellikle kadınlar bu işte son derece etkili olmaktadırlar. Değişik kişiler birbirlerinden haberdar olmaksızın aynı bölgeye gönderilmelidir. Bu yolla elde edilen bilgilerin denetlenmesi daha kolay olur.
      15. Su ve malzeme taşıyan gruplar teşkil etmek;
      16. Kadınları hastabakıcı ya da yardımcısı olarak sağlık grubunda görevlendirmek;
      17. Haber güvercinleri yetiştiren ve bunları kullanan gruplar teşkil etmek;
      18. Köpek müfrezelerinde yetiştirici o1arak görev almak;
      19. Aşçılık yapmak;
      20. Bulaşıkçılık yapmak;
      21. Mutfak için odun toplamak;
      22. Aşçı yamaklığı yapmak;
      23. Mutfağa su taşımak;
      24. Giysi dikmek;
      25. Giysi onarmak;
      26. Çamaşır yıkamak;
      27. Evlerde oturanları kayıt etmek (Kadınlar tercih edilmeli);
      28. Banyo bakımcısı olarak hizmet görmek;
      29. Yazıcı olarak çalışmak. (hızlı daktilo yazanlar tercih edilmelidir);
      30. Hastahanelerde çeşitli hizmetler görmek;
      31. Düşmandan ele geçirilen giysileri cinslerine göre ayırmak ve onarmak;
      32. Demiryolları ve karayollarına köprülere, haberleşme hatlarına vb. sabotajlar yapmak;
      33. Yangın bombası atan ve sapan kullanan gruplar içinde hizmet görmek;
      34. Sapan kullananları eğitmek. (Gerilla yardımcıları gereğinde bildiğimiz çatal sapanları kullandıkları gibi, ayrıca taş ya da patlayıcı maddeleri fırlatmak üzere elle döndürülen uzun sapanlar da kullanırlar. Bu işlem göze kolay görünürse de, eğitim görmeyenlerin isabetli atışlar yapması hemen hemen imkansızdır);
      35. Yangın bombası olarak kullanılacak şişeleri yakıt ve yağ ile doldurmak, ağızlarını mantarla tıkayarak ileride kullanılmak üzere hazırlamak;
      36. Düşman arasında korku yaratan gruplar teşkil etmek;
      37. İstatistik tutmak;
      38. Çadır direği, parmaklık, tel bağlamak için kazık, yeraltı tünelleri için döşeme, el bombaları için kasa ve kutular yapmak;
      39. İstihkam hizmetlerinde kullanılmak üzere demir boru, ray parçaları vb. toplamak;
      40. Demiryolu hizmetlerinde görev almak;
      41. Düşman arazisinden demiryolu raylarını söküp getiren gruplar kurmak;
      42. Gizli haber alma örgütü kurmak;
      43. Bayrak ve diğer işaret cihazları kullanılan haberleşme birliklerinde görev almak;
      44. İstihkam işlerinde çalışmak;
      45. Çeşitli malzemeler yapmak;
      46. Bölgedeki köylerden sağlanan binek hayvanları ile kurulan süvari birliklerinde çeşitli hizmet!erde bulunmak (Tımar, at bakımı vb.);
      47. Uçak gözcülüğü yapmak;
      48. Toprak altında tüneller kazmak;
      49. Birlikteki silahların temizlik ve bakımını yapmak;
      50. Bıçak, pala, süngü vb. kesici silahları depolamak ve bakımını yapmak;
      51. Atlar için yem temin etmek;
      52. Hainleri araştırıp bulmak;
      53. Karayolları üzerindeki düşman araçlarına bomba atmak;
      54. Erzak depo ve ambarlarında çalışmak;
      55. Ufak hava alanları inşa etmek. (Özellikle iniş ye kalkış pistleri.) ve bunları korumak;
      56. Ağaç kesmek; ,
      57. "Harekât günlüğü" tutmak;
      58. Birlik içindeki yazışma ve emirlerin dağıtımını düzenlemek;
      59. Posta dağıtıcılığı yapmak;
      60. Birlikteki alet ve edevatın bakım ve korunmasını sağlamak.
     
      23° Yeni kurulmuş bir gerilla birliğinin yerine getireceği ilk savaş görevi ne olmalıdır?

     
      - Gerilla birliğinin girişeceği ilk savaş hareketi, bulunduğu bölgedeki demiryolu ve karayollarını mümkün olduğu kadar çok yerinden tahrip edip bozmaktır. Böylece düşman birlikleri hiçbir ulaştırma aracı kullanamayacak hale getirilir ve arazide yaya olarak ilerlemeye zorlanmış olur. Düşmanın motorlu kuvvetlerini yaya birlikler haline çevirmek, gerillaların en önemli görevlerinden biridir ve bu görev mutlak yerine getirilmelidir. Düşman birliklerinin böyle bir arazide kolaylıkla hareket edecek kadar eğitimleri olmayacağından, moralleri bozulacak ve savaşma arzuları kırılacaktır. Aynı zamanda, gerillaların manevra yetenekleri, düşmanınkinden daha yüksek olacak ve gerillalar düşman askerlerinden daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir. Gerilla savaşçılarının binlerce düşman askeri tarafından izlense de, hiçbir zaman en ufak bir korkuya kapılmamaları gerekir. Çünkü, çok sayıdaki bir birlikte insanca kayıp verdirmek daha da kolaydır. Diyebiliriz ki, 15 kişilik bir gerilla birliğinin 25 kişilik bir düşman grubu tarafından kovalanması, 500 kişilik bir grup tarafından kovalanmaktan daha tehlikelidir.
     
      24° Gerilla birliklerine katılmak isteyen köylüler için ne yapılması gerekir?

     
      - Savaşçı Toplama Bölümü Komutanı, bu köylüleri iki gruba ayırır. Birinci grupta güven veren ve savaşabilecek durumda olan köylüler yer alır. İkinci grupta ise, odun kesmek, su taşımak vb. daha az önemli işleri görecek köylüler yer alır. Gerillaların girişmiş olduğu savaşa tüm kalbiyle bağlı ve kendilerine yardım etmek isteğiyle dolu olan köylülere yangın bombaları ve palalar verilir. Bu köylüler de, gerilla savaşçıları ile birlikte devamlı hareket ederler. Bu yüzden kendilerine "macheteros-bombarderos" yani "palacılar-bombacılar" denir.
     
      25° Gerilla birliği düşmanla ne zaman çatışmaya girilmelidir?

     
      - Bu, gerilla savaşı ile ilgili başlıca sorunlardan birisidir. Şu kural hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı ve daima uygulanmalıdır: MÜKEMMEL BİR GERILLA NE DÜŞMANI SAVAŞA DAVET EDER, NE DE DÜŞMANIN KENDİ ŞARTLARI İÇİNDE SAVAŞA TUTUŞUR. İyi bir gerilla için en güvenilir savaş taktikleri, ani baskın, tuzağa düşürme, ufak çaptaki çatışmalar ve düşmanın kendisinden en emin ve hiçbir saldırı beklemediği anda yapılacak hücumlardır. Düşman karşı saldırıya geçtiğinde gerilla birliğinin derhal gözden kaybolup daha emniyetli yerlere çekilmesi gerekir. Böyle bir çekilme sırasında gerillalar düşmana kayıp verdirmekten de geri kalmamalıdırlar. Gerillalar dürbünle gözetlemek suretiyle düşmanı izlemelidirler.
      Mükemmel bir gerilla komutası altında bulunan savaşçıların hayatlarına son derece itina eden ve onların yok yere savaş dışı kalmalarına meydan vermeyen bir kişidir. Komutası altındaki savaşçıları düşman ateşi altında açıkta bırakmaz ve kamuflaj (araziye uyma) yaptırarak düşmanın gözünden saklar. Bir gerilla birliği hemen her gün düşman kuvvetleri tarafından tedirgin edilecek olursa, birliğin kumandanı, bizlerin "minuet" tekniği olarak adlandırdığımız savaş kuralına başvurmalıdır. (Minuet: ileri-geri suretiyle yapılan bir nevi dans) Minuet tekniğinde düşman geri çekildiğinde gerillalar geriye çekilir. Gerillacılar düşmanla aralarında daima aynı mesafeyi muhafaza etmelidir. Bu da gündüzün 800- 1000 metre arasında değişir. Her gece iki-üç keskin nişancı mümkün olduğu kadar düşmana yaklaşmalı ve kendilerini iyice gizleyerek ellerindeki silahlarla düşmanı ateş yağmuruna tutup devamlı şekilde tedirgin etmeli ve yüksek sayıda kayıp verdirmelidir.
     
      26° Bir düşman karakolu ya da içerisinde nöbetçiler bulunan bir düşman binasına ne şekilde saldırılır?

     
      - Eğer karakol yüz yarda genişliğinde ve elli yarda uzunluğunda bir alanın ortasına inşa edilmişse, kuşatanlar ile bina arasında elli yarda olacaktır.
      Önce karakola en yakın olan binalar ele geçirilir. Düşmanı mevzilenip yardım beklemeğe zorlamak için bu binalardan devamlı şekilde ateş açmak gerekir. Çevredeki binalar ele geçirildikten sonra muhafızların karakol binasından kaçmasına engel olacak yerlere silahlı savaşçılar yerleştirilir. Sonra karakola saldırı planı hazırlanır.
      Gerillacılar ele geçirdikleri binalardan hedefin merkezine doğru bir tünel açarlar. Tünel açmak üzere kazı işine başlandıktan sonra sık sık pusula ile yön kontrolü yapılır. Başlangıçta iki kişi yan yana kazmaya başlarlar. Tünelin yüksekliği yaklaşık olarak 1,5 metre olmalıdır. Kazmacıların her bir yaklaşık olarak 1 metrekarelik bir sahayı kazacak, aynı zamanda yeter derecede kazdıktan sonra kenara çekilerek kürekçilerin kazılan toprağı atmasına ya da torbalara doldurmalarına imkan vereceklerdir.
      Tünelin ağzı açılıp hedefe doğru kazı işi başladığında, sol taraf kürekli savaşçı tarafından temizlenirken, elinde kazma bulunan savaşçı da sağ tarafta kazıya devam edecektir. Bu işlem, bu şekilde kürekçi ve kazmacının devamlı yer değiştirmeleriyle yürütülecektir. Bu şekildeki bir tünel kazma metodu, kazmacı ve kürekçiye kolaylıkla çalışma imkanı verir. Tünel, içinde çalışanları çok sıkışık ve rahatsız etmeyecek bir genişlikte olmalıdır.
      Kürek kullananlar ve kum torbalarını taşıyanlar hızlı bir tempo ile çalışmalıdırlar. Bunların başındaki sorumlu kişi, kendilerinin yorulup yavaşladığını farkeder etmez derhal bunları yenileriyle değiştirmeli ve böylece çalışma hızındaki yavaşlamanın önüne geçmelidir.
      Kuşatılmış bir nöbetçi karakoluna yardımcı kuvvetlerin gelebilmesi çok kereler iki günün üzerinde bir zaman almaktadır. Fakat yine de, hedefi havaya uçurmak için tek dakika bile kaybetmemelidir. Hedefe doğru birden fazla tüneller kazılmalıdır. Çünkü arazinin bazı kısımlarının kazılması zor, bazılarının ise kolay olabilir. Aynı zamanda, hedefin tam altına yerleştirilen tahrip kalıpları ile yapılan patlama başarı ile sonuçlanmayacak olursa, açılan ikinci ya da üçüncü tüneller vasıtasıyla yapılan hatalar düzeltilebilir. Patlamadan sonra dışarıdaki savaşçılar saldırılarını şiddetlendirirler. Şayet patlama tam hedefin altında olmamışsa, savaşçılar patlama sonunda hedefin yakınına yığılacak olan toprak yığınlarını ve çukurları kendilerine siper yapmak üzere ilerlemeli; hedefe biraz daha yaklaşma yoluna gitmelidirler.
      Tünel açma işlemi kazma ve küreklerle çalışacak kuvvetli işçilere, mum ya da diğer ışıklandırma araçlarını kullanacak elemanlara ve tünel kazıldıktan sonra tabanını tesviye edecek işçilere ihtiyaç gösterir. Bunlardan başka tahrip kalıplarını hazırlayarak bunları hedefin altına yerleştirecek bir tahrip uzmanının hazır bulunması gerekir. Bütün bu işler yapılırken saldırıyı yapacak olan savaşçılar da hazırda beklerler. Tahrip kalıpları hedefin altına yerleştirilmeden önce, diğer tünellerde çalışmakta olan işçilerin gerekli emniyet tedbirleri almalarına özellikle dikkat edilmelidir.
      Bütün bu işler yapılırken, gerillaların düşman kuvvetlerinin karşı saldırıya geçmediklerinden emin olmaları gerekir. Bu yüzden, düşman karakolu ya da nöbetçi binası 24 saat aralıksız şekilde göz altında bulundurulmalıdır. Daha önceden patlama esnasında ölecek, yaralanacak ve ele geçirilecek düşman askerlerinin bakımı için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Düşmandan ele geçirilecek malzemenin taşınabilmesi için birlik içinde bir ya da daha fazla kişiler görevlendirilmelidir. Karakoldan canlı olarak çıkacak her düşman hakkında çok derin bir araştırma yapılmalı ve bunlardan çıkacak sonuca göre, her birinin akıbeti hakkında karar verilmelidir.
      Şayet ilk patlamadan sonra karakoldaki askerler teslim olmayacak olursa, başka tüneller kazılmaya devam edilecektir. Yeni tünellerin de istenilen yönde kazılıp kazılmadığı sık sık pusula ile kontrol edilmelidir.
      Hedef ele geçirildikten sonra gerek saldırıda kullanılan, gerek tünel kazmada hizmet gören iç hizmet grupları, yine buna benzer düşman karakollarının ele geçirilmesinde kendilerinin değerli hizmetlerinden yararlanmak üzere, vakit geçirilmeksizin bölgedeki başka yerlere gönderilir. Şayet bölgedeki bütün karakollar ele geçirilmişse, tünel kazıcılar kendi aralarında bir istihkam birliği teşkil ederek genel savaşa katılmalıdırlar. Düşman karakollarını ele geçirmek üzere görevlendirilen gerilla grupları, yapmış oldukları bütün faaliyetler hakkında birliğin kurmay heyetine bilgi vermelidirler. Yeryüzündeki bütün büyük cezaevlerinden mahkumların tüneller kazarak kaçtıkları hatırdan çıkarılmamalıdır.
     
      27° Bir tünelden saldırmadan önce ne gibi işler yapılmalıdır?

     
      - Şayet sürpriz bir saldırı yapmak olanağı yoksa, karakolu koruyan düşman askerlerinin eşlerini, çocuklarını, köyün önemli kişilerini ve daha önceki çatışmalardan ele geçen esirleri kullanmak suretiyle yoğun bir psikolojik kampanya yürütülür.
     
      28° Bir yürüyüş esnasında gerilla birliği ön ve arka cepheleriyle kanatlarını korumak üzere kimleri kullanmalıdır?

     
      - Gerilla birliğinin ön ve arka cepheleriyle kanatları, gönüllü olarak hizmet etmek isteyen yerli halk ya da diğer gerilla birliğinin kolları tarafından korunur.
     
      29° Gerillaların hizmet sicillerine nasıl tutulur?

     
      - Savaşçıların hizmet sicilleri, her birinin teker teker bulundukları çatışmaların yer ve tarihlerini içine alır. Aynı zamanda hizmet sicillerinde çatışma esnasında gerillanın olağanüstü ya da göze çarpan hareketleri olmuşsa, bunlar da teker teker belirtilir. Bu hizmet sicilleri, gerillaların değerlerinin ortaya çıkarılmasında ve yine kendilerinin terfi etmelerinde büyük etkisi olacağından, çok dikkatli, düzgün ve doğru bir şekilde tutulmalıdır.
     
      30° Bir el bombası nasıl yapar?

     
      - İlk olarak el büyüklüğünde boş bir yuvarlak teneke kutunun içi temizlenir ve kurulanır. Kutunun dip tarafına bir dinamit tabakası yerleştirilir. Kutunun geri kalan kısmına küçük demir parçaları ve bir de fünye (detonatör-ateşleyici) konur. Bu işlem, teneke kutu doluncaya kadar yapılır.
      Teneke kutu dolduğunda, tahtadan ya da tenekeden yapılmış bir kapakla kapatılır, demir parçalarıyla dinamitin kutu içinde sıkı sıkıya bulunmasına özellikle dikkat edilir. Kapağın ortasında bir delik bulunmalıdır. Bu deliğin iç tarafına bir fitile bağlı diğer bir fünye yerleştirilir. Fitilin diğer ucu delikten dışarıya sarkıtılır. Fitil ateşlendiğinde fünyeyi harekete geçirir ve bunun arkasından da dinamit patlar. Dinamit patladığında teneke kutu yarılır ve küçük demir parçaları aynen bir şarapnel gibi etrafa saçılır.
     
      31° Bir kara mayını nasıl yapar?

     
      - Dirsek şeklinde ya da düz bir demir boru parçasının bir ucu lehimlenmek ya da bir kapak takmak suretiyle kapatılır. Borunun içerisi dinamitle doldurulduktan sonra diğer ucu da bir kapakla örtülür. Bu ikinci kapağın ortasında bir delik bırakılır. Bu deliğin içinden aşağıda açıklanan şekilde bir ateşleyici yerleştirilir.
      Ateşleyici şu şekilde yapılır: 116 inçlik (31.5 mm.) daha küçük ve ince bir borunun bir ucu funyaya (detanatör başlığı) bağlanır. Tüpün diğer ucundan bir fitil parçası geçirilir. Fitil parçasının bu ucu fünye ile temas halindedir. Fitil parçasının boru dışında kalan diğer ucuna potasyum klorat ve toz şekere batırılmış bir pamuk parçası iliştirilir. Bu pamuk parçasının ucuna da yine küçük bir pamuk parçası üzerinde içinde sülfürik asit bulunan çok ince küçük bir cam tüp yerleştirilir. Sülfürik asidin dışarı sızmaması için tüpün çok sıkı şekilde kapanmış olması gerekir. Son işlem olarak bir ucu asit tüpünün altına gelmek üzere kolayca hareket edebilecek şekilde tahta, ağaç ya da bir demir parçası yerleştirilir. Bu odun ya da demir parçası yerinden oynadığında cam tüpü kıracak ve tüpten akan sülfürik asit, potasyum klorat ve şeker karışımı ile temasa geçince, kimyevi reaksiyon olarak kızgın bir alev yaratacaktır. Alev fitili ateşleyecek, fitilin fünye ile temasta olması da patlamayı doğuracaktır. Bu tip kara mayınları yollar üzerine yerleştirilir. Düşman piyadeleri ilerlerken, ayakları ile ağaç ya da demir parçasına dokunduklarında cam tüp kırılır ve bomba patlar.
     
      32° Zaman ayarlı bomba nasıl yapılır?

     
      - Kara mayını yapımında kullanılan usul burada da aynen uygulanır. Aradaki tek ayrıntı, fünyenin doğrudan doğruya zil tertibatı sökülmüş bir çalar saate bağlanmış olmasıdır.
     
      33° Bir yere yerleştirildiğinden 6, 10 yada 12 saat sonra harekete geçen (ateşlenen) kimyevi bombalar nasıl yapılır?

     
      - Dar ağızlı küçük bir ilaç şişesi ya da benzeri bir şişe sülfürik asitle doldurulur, şişenin ağzı gazete kağıdından yapılmış bir tıpa ile sıkıca kapatılır. Gereğinde bu kağıt tıpa yapışkan kağıtla şişeye iliştirilerek asidin ziyan olması önlenebilir.
      10 çorba kaşığı potasyum klorat dört çorba kaşığı toz şekerle karıştırılarak daha geniş ağızlı büyükçe bir şişenin içine konur. Ağzındaki gazete kağıdından yapılan tıpa, potasyum klorat-şeker karışımına değecek şekilde, içinde sülfürik asit bulunan küçük şişe baş aşağı olarak büyük şişenin içine daldırılır. Sülfürik asit zamanla kağıt tıpayı eritmeye başlar. Tıpayı tam olarak erittiğinde, sülfürik asit, klorat-şeker karışımı ile temasa geçer ve kimyevi reaksiyon olarak kızgın bir alev yaratır. Şayet bu kimyevi yangın bombası bol miktarda kağıt parçalarının ya da çabuk alevlenen başka maddelerin üstüne yerleştirilecek olursa, kuvvetli yangın çıkarır.
     
      34° Şayet saf asit yerine, asit-gliserin karışımı kullanılırsa ne olur?

     
      - Şayet saf asit yerine asit-gliserin karışımı kullanılacak olursa, içerisindeki gliserin ve asit oranına bağlantılı olarak bombanın ateşlenmesi 4-5 gün kadar gecikebilir. İstenilen zaman uzunluğunu kesin olarak tespit edebilmek için bu iki maddenin karışım oranı üzerine devamlı denemeler yapılmalıdır.
     
      35° Bir bombanın patlatılmasında en uzun süre nasıl sağlanır?

     
      - En uzun gecikme sifon şişe kullanılmak suretiyle elde edilir. Sülfürik asit hava ile karışınca hacmi genişler ve damlalar meydana getirir. Bu damlalar, sifonun altındaki bir cam tüp ya da şişe içinde bulunan potasyum klorat -şeker karışımı üzerine düşmeye başlar. Bu iki maddenin birbirleriyle teması, kimyevı bombanın ateşlenmesini sağlar. Bu şekilde, sifon şişe ile yapılan bombaların ateşlenmesi (patlatılması), haftalar ve hatta aylarca geciktirilebilir.
     
      36° Askeri gecikmeli fünyelerin özelliği nedir?

     
      - Askeri gecikmeli fünye, kurulduğundan günler, haftalar ve hatta aylarca sonra patlayabilir. Bu tip fünyeler modern ordular tarafından kullanılmaktadır. Bu fünyeler, esas olarak yayla gerilmiş bir tel parçasından oluşur. Bu tel, içinde asit bulunan küçük bir şişeye daldırılmıştır. Asit zamanla teli eriterek yayı boşaltır; boşalan yay şiddetle kapsüle çarpar ve bombayı patlatır. 1943 yılında Hitler'e suikast hazırlayanlar uçağına bu tip bir bomba yerleştirmişlerdir. Ne var ki, uçak personelinin dikkatli hareket etmeleri, Hitler'in hayatını kurtarmıştır.
Sayfa başına gidiş