Halk Türküleri
    Müzik, insanlığın varoluşundan günümüze kadar, insanların her türlü toplumsal faaliyetleri içinde varolagelmiş insani ürünlerden birisidir.
    İnsanlık tarihinde müzik, her zaman tekil bireylerin istemlerini, özlemlerini, duygularını, yanılgılarını ve yanılsamalarını ifade eden bir araç olmaktan öte, mülk sahiplerinin bir eğlence aracı olarak kullanılmıştır.
    Mülk sahibi sınıfların bir eğlence aracı olarak kullandığı müziğe karşı, halkların müziği, her zaman ve her yerde halkların mülk sahiplerine karşı mücadelesini ifade ederek, müziğin yalın bir eğlence aracı olarak kullanılmasının karşıtı olmuştur.
    İnsanların dünyayı değiştirme eyleminin bir devamı, bu eylemin sesle ifadesi ve bu eylem içindeki kararlılığının bir simgesi olarak müzik, marşlar olarak, onların kurtuluş yönündeki tarihsel yürüyüşünü; ağıtlar olarak mücadele içinde çekilen acıları, yiğitlikleri dile getirmiştir.