ANADOLU
SANAT
Yedinci Sanat
Yedinci Sanat, Sayı 3, 1.5.1973
Costa Gavras'la Konuşma
Değerlendirme
Canım Kardeşim, Kambur, Gelin, Genç ve Güzel Engin Ayça
Sinema Edebiyat ilişkisi Kemal Özer
Son Tango Üstüne,Ölümler,İki Önemli Şenlik,Wilder'in Öfkesi,72'den Kalanlar,Çevirenler,Afişten Yok Olan Filmler,
Okurdan
Ölümsüz Şarlo Üstüne
Siyasal Film Siyasal Hareket Ellias Condal
Sıkı Yonetim Üstüne Claude Michel Cluny
Eleştirme Örnekleri,
Sinema Danışma Kurulu Raporu,
Sinema Edebiyat İlişkisi Kemal Özer
Bugüne Kadar Çevrilen En İyi 10 Türk filmi
Yersiz Film
Godard Ve Dziga Vertov Grubu