ACIYI BAL EYLEDİK
ACIYI BAL EYLEDİK

                         «pir sultan ölür dirilir»
 

bak şu bebelerin güzelliğine
                      kaşı destan
                      gözü destan
                      elleri kan içinde
 

kör olasın demiyorum
kör olma da 
                      gör beni
 

damda birlikte yatmışız
öküzü hoşça tutmuşuz
koyun değil şu dağlarda
san kendimizi gütmüşüz
hor baktık mı karıncaya
kırdık mı kanadını serçenin
vurduk mu karacanın yavrusunu
ya nasıl kıyarız insana
 

sen olmasan öldürmek ne
çürümek ne zindanlarda
özlem ne ayrılık ne
yokluk ne yoksulluk ne
ilenmek ne dilenmek ne
işsiz güçsüz dolanmak ne
gün gün ile barışmalı
kardeş kardeş duruşmalı
koklaşmalı söyleşmeli
korka korka yaşamak ne
 

kahrolasın demiyorum
kahrolma da
                      gör beni
 

kanadık toprak olduk
çekildik bayrak olduk
döküldük yaprak olduk
geldik bugüne
 

ekmeği bol eyledik
acıyı bal eyledik
sıratı yol eyledik
geldik bugüne
 

ekilir ekin geliriz
ezilir un geliriz
bir gider bin geliriz
beni vurmak kurtuluş mu
 

kör olsanı demiyorum
kör olma da
                      gör beni

Hasan Hüseyin