Bir Barış Savaşçısının Ölümü Üzerine
Bir Barış Savaşçısının Ölümü Üzerine
                                Carl Von Ossitzky'nin anısına

Teslim olmayan o,
öldürüldü.
Öldürülen o,
teslim olmadı.

Uyarıcının ağzı
toprakla kapandı.
İşte başlıyor
kanlı macera.
Barışseverin mezarı üstünde
taburlar tepinmede.

Savaş boşuna mıydı yani?

Bir başına savaşmayansa öldürülen
daha kazanmamış demektir düşman.

                Bertolt Brecht