Hitler Savaşının Tarihini Taşıyan Bir Mezar Taşı
Hitler Savaşının Tarihini Taşıyan Bir Mezar Taşı

Hoş gördün, baba, askere gitmemi, anne, beni saklamadın,
kötü öğütler verdin bana, ağabey,
ablacığım, uyarmadın beni!

                Bertolt Brecht