OZANLAR VE DİZELERİ
      "... Düşünceler, tıpkı malların ücretlerle birlikte varolması gibi, kendi toplumsal karakterleri dille birlikte varolurken, kendi özelliklerinden yitirecek bir biçimde dile dönüşmezler.
     Düşünceler, dilden ayrı varolamazlar. İnsanlar arasında varolabilmesi ve karşılıklı iletilebilmesi için kendi ana dilinden yabancı bir dile önce çevrilmesi gereken düşünceler haliyile bir benzeşme gösterir; ne var ki, bu benzeşme, dilde değil, dilin yabancılığındandır."
                               Karl Marks