ERİŞ YAYINLARI: 3                                                             Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası


Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında: Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz İ l k e r   A K M A N :
MEVCUT DURUM VE DEVRİMCİ TAKTİĞİMİZ
 

THKP-C/HDÖ'nün kurucu ve yöneticilerinden İlker AKMAN'ın 1975 sonlarında kaleme aldığı "Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz" yazısı, siyasi mücadelenin kökeni, denge ve suni denge kavramlarını ve oligarşinin siyasal zorunun tarihsel temellerini ve amaçlarını, mevcut durum tahlillerinde izlenecek yol ve yöntemlerle bağlantılı olarak ortaya koyarken, mevcut durum tahlilleri ile devrimci taktiklaren bağlantılarını, ülke somutundaki gelişmelere paralel olarak ortaya koymaktadır.
Kitap ayrıca, ülkemizdeki siyasal güçleri tek tek ele almakta ve sonuçta devrimci taktiği belirlemektedir.

        "Evet beyler, siyasal tercihinizi yapmak zorundasınız; oligarşinin siyasal zoru kafanızda patladığı zaman, çok gecikmiş olacaksınız.
        Bizim siyasal yolumuz, gündemdeki anti-oligarşik mücadeleyi, tespit ettiğimiz politik hedeflere yönelik olarak, politikleşmiş askeri savaş temel, demokratik muhalefet tali olmak üzere, her yerde, işçi-köylü ittifakı temeli üzerinde maddi ve fiili örgütlenmemizi, halkın kurtuluş cephesini inşa ederek yürütmek olacaktır.
        İşte devrimci taktiğimiz budur."