ERİŞ YAYINLARI: 20                                                           Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası


  KURTULUŞ CEPHESİ:
TARİHTE,
GÜNÜMÜZDE
VE DEVRİMCİ MÜCADELEDE
KADINLAR

(Acrobat Reader formatında,
.pdf - 118 KB)

Bu broşüre yer alan yazılardan "Tarihte ve Günümüzde Emekçi Kadınlar" yazısı, Kurtuluş Cephesi'nin Mart-Nisan 1997 tarihli 36. Sayısında; "Devrimci Mücadelede Kadınlar" yazısı, Kurtuluş Cephesi'nin Mart-Nisan 1996 tarihli 30. Sayısında yayınlanmıştır.